DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Projekt DVD o systemické muzikoterapii

 

Cílem je vytvořit doprovodné DVD ke knize o systemické muzikoterapii. DVD bude mít tři části:

a/KONSTELACE S HUDBOU

b/KONSTELACE SE ZPĚVEM  

c/KONSTELACE S TANCEM

 

Jde o vytvoření tří cca pěti až šesti členných skupin z lidí, kteří se v dané oblasti v

věnují hudbě amatérsky nebo profesionálně a dobře ovládají improvizaci na nástroj

ev. hlasem, pohybem.

 

Nejprve se skupiny sejdou (nezávisle na sobě) cca na jednu až dvě hodiny, aby se 

navzájem poznaly a abychom se domluvili na termínu natáčení a na zadavatelích. 

 

     Zadavateli konstelací budou někteří z členů skupiny. (V případě že by nikdo

     z členů neměl  zájem, bude zadavatelem někdo mimo skupinu).

 

Potom se jednotlivé skupiny sejdou v domluveném termínu, každá na jeden celý den

(sobota, neděle) ve vhodném prostoru v Praze. Tam uskuteční pod mým vedením

konstelační náhledy, jednu experimentální a jednu nebo dvě rodinné konstelace.

Z každé této celodenní akce bude pořízen záznam, který se použije jako materiál

pro vytvoření DVD.

 

Poté, co budou záznamy zpracovány (samozřejmostí bude uvedení jména každého

z účastníků na obalu DVD), budou účinkující pozváni na finální projekci.

 

Odměnou bude, že každý obdrží tři výsledná DVD, účast na celodenních

konstelacích zdarma, a pro některé i realizace vlastní rodinné konstelace.

 

Těším se na to :) 

 

Zdeněk Šimanovský

Praha - 2020