O mě - profil

 

    Prošel jsem řadou zaměstnání, absolvoval dramaturgii divadla na DAMU, psychologii na FF UFP, tři výcviky: v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a dva v systemických konstelacích u Jana Bílého a u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara. 

    Rovněž dva déledobé kurzy v muzikoterapii u Jitky Vodňanské a ve voice dialogu u Radima Resse a řadu kratších kurzů, které vedli: Jaroslav Herden, Wolfgang Mastnak, Stanislav Kratochvíl, Zdeněk Rieger, Svatopluk Morávek, Ilona Koťátková, Jan Bílý, Bhaghat, Marianne Franke Gricksch, Joseph Moreno, Wilhelm Steinmuller, Daan von Kampenhout, Wilfried Nelles, Robert Ramatherta Doetsch, Jirina Prekopová, Prasadam, Franz Ruppert, Victoria Sneh Schnabel...a další.

    Spoluzakládal jsem pražský literární klub Gloret, Krizové centrum RIAPS na Praze 3 /1991/, Sekci dramaterapie a muzikoterapie při ČLS s Blankou Kolínovou a Marcelou Litovovou  /2003/, Muzikoterapeutickou asociaci ČR /CZMTA/ a Českou asociaci systemických konstelací /ČASK/ a Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR. 

    V současnosti jsem členem České asociace systemických konstelací ČASK, České asociace pro psychoterapii ČAP a Lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR a Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA). Od r. 2014 jsem i profesním členem World Federation of Music Therapy WFMT. 

    Jsem autor a spoluautor řady knih a dvou DVD, vše v nakladatelství Portál. Dále relaxačních CD pro děti (viz. http://www.simanovsky.cz/Publikace-.html ) i pro dospělé, lektor kurzů a výcviků. V současnosti mám v Praze soukromou psychologickou praxi.  

*