Literatura o dramatické hře

Literatura o dramatické výchově a zásobníky her a cvičení

 

Červeně označené tituly lze objednat v internetové prodejně publikací, nebo na adrese: Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21  Pha 2, Tel. 221 507 969 / hulakhttp://www.drama.cz/images/zavinac.gifnipos-mk.cz

Zeleně označené tituly lze objednat v nakladatelství AMU

 

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 28, 16,

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní ped. nakladatelství, 1976.

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011.

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., uprav.vyd. Praha: NIPOS, 2007.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA 96,

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, kat. vých. dramatiky, 2007.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama [1967].

BUDÍNSKÁ, Hana. Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!: Tvořivá hra s nejmenšími. Praha: IPOS-ARTAMA, 1992.

FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001.

JOSKOVÁ, Zdena. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika, 1999, roč. X, č. 1, s. 1 - 13. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole: komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA (IPOS)-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1991.

MARTINEC, Václav. Lidské tělo - inspirace a nástroj dramat. projevu. Praha: ÚKVČ, 1975.

MAŠATOVÁ, Milada. Dramatika s loutkou: Metodický materiál literárně dramatického oboru ZUŠ pro potřeby členů STD a zájemců o tvořivou dramatiku. Olomouc: STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991.