H u k o n

 

H U K O N  - HUdební KONstelace

spojení postupů klasické muzikoterapie se systemickými principy a postupy systemických konstelací... Hlubší sebevyjádření dialogy na nástroje, pohybem těla, zpěvní improvizací.

 

 

 

Z prezentace systemické muzikoterapie a metody HUKON na Mezinárodní konferenci expresivních terapií SPACE FOR ART THERAPIES, uspořádané ve dnech 18. a 19. června 2010 Českou asociací muzikoterapie na pražské DAMU. 

(viz.: http://www.expresivniterapie.org/program-a-workshopy.html )

*

Krátká ukázka z počátků práce skupiny HUKOD (Hudebně konstelačního divadla) v divadle Kampa 2.11.2010.

http://www.youtube.com/results?search_query=hukon&aq=f

*

Jiná ukázka hudebně konstelační improvizace na téma

"Člověk moudrý a To, co potřebuje, aby žil šťastně a bez válek :

http://www.youtube.com/watch?v=BOm8U84J6lo