Co nám školy nedaly - interwiev

 

Poslechněte si vyprávění studentů i učitelek z praxe o tom, co jim školy nedaly...


https://www.youtube.com/watch?v=s6rbQoBJY-s