Aktuální výcvik Praha 2020 až 2022

 

Výcvik je v běhu, skupina je už pro nové zájemce uzavřena.  

 

*

Podrobné informace - zvací letáček 

DVOULETÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH KONSTELACÍCH  PRAHA 2020 - 2022

   VIBRACE A HARMONIE DUŠE

 Motto:„Nevěřte všemu, co si myslíte.“ Eckhart Tolle

        Seznámíte se s vedením konstelací ve spojení s hudbou a s mnoha zajímavými možnostmi, jak tuto metodu užít.

Osvojíte si nové techniky a hry z muzikoterapie a dramaterapie, pro terapeutickou, i pedagogickou praxi.

        Uděláte významný pokrok ve vlastním osobním rozvoji.   

            Vhodné pro pomáhající profese, učitele a vychovatele, lékaře, zdravotní sestry, psychology a pro zájemce o osobní rozvoj z jiných profesí. 

            Garance Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR a Výcvik je respektovanou součástí vzdělání v muzikoterapii.

Hlavní lektoři : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT, Eva Jungová, absolventka psychoterapeutické fakulty, terapeut s mnohaletou praxí.

Externí lektoři (Praha) :

Pavel Jasanský,muzikoterapeut (vibrace, rytmy,perkuse)

Ing. Petr Piňos,autor relaxační hudby (Hudba jako lék),

Ing. Štefan Fekete, mistr bojových sportů (Psychofyzická sebeobrana),

Mgr. Jan Hlaváč, pedagog lesní školy (Intuitivní pedagogika),

Mgr. Barbora Procházková, pedagog (Léčivý pohyb a tanec),

MUDr Marcela Litovová, dětská lékařka (Muzikoterapie pro kojence a batolata)    

Lektor společnosti Zdravotní klaun (bude upřesněno) 

Většinu času tráví skupina s dvojicí hlavních lektorů.

Supervize výcviku: MUDr. Marcela Litovová, absolventka sebezkušenostních projektů, profesní člen Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

Organizační asistentka 

    Mgr. Dana Jarušková, tel. +420 739 229 626

 

Podmínky přijetí do výcviku 

Střední, či VŠ vzdělání, opravdovost záměru, 

normální slušnost a úcta k životu.  

 

Termíny a rámcová témata 

1.víkend - 2. až 4. října 2020    ( proběhlo ) 

Seznámení skupiny, rytmy a vibrace, základní principy a pojmy, šamanské konstelace

2.víkend - 4. až 6. prosince 

Vnitřní dítě a etapy života, meditace, relaxace pro děti a pro dospělé, sny, práce s představami,

3.víkend - 5. až 7. února 2021

Zdroje síly, zdraví, štěstí, bohatství a lásky v životě, původní rodinný systém, intuitivní muzikoterapie

4.víkend - 9. až 11. dubna 

Fyzická a duševní sebeochrana, imunita, dospívání a dospělost  

5.víkend - 14. až 16. května

Jak vytvořit konstelační drama, tvůrčí psaní jinak, automatický text, konstelace a divadlo

6.víkend - 11. až 13. června (mimo Prahu)

Intuitivní pedagogika, co vše odhalí školní konstelace, tajemství J.A. Komenského

7.víkend - 17. až 19. září 

Zpěv jinak, bez tlaku na výkon, hry se zpěvem, práce s lidovou písní, tréma a sebe vědomí, konstelační šansony

8.víkend - 5. až 7. listopadu

Místa a jejich skryté vlastnosti, živly a sexuální energie, improvizovaný pohyb, tanec a konstelace

 

9.víkend - 14. až 16. ledna 2022

Humor, terapie a hranice takzvaně rozumného, chvála bláznovství.  

10.víkend - 4. až 6. března

Astrokonstelace, typologie, klasická a intuitivní diagnostika  

11.víkend - 6. až 8. května

Trauma, terapeutický rozhovor, konstelace a krizová intervence 

12.víkend - 10. až 12. června  (mimo Prahu) 

Experimentální, globální konstelace, závěr, slavnostní předání certifikátů.

 

 

Kurz je vedený dialogicky, náměty od účastníků jsou brány jako rozvinutí a obohacení jeho obsahu. 

 

Cíle výcviku

    Bezpečný a inspirativní prostor pro získání nových poznatků, metod a rozšíření intuice ve stálé skupině.  

    Osvojení si základů konstelační práce a nových hudebně-dramatických technik v praxi, nalezení vlastní metody práce se skupinou a s jednotlivcem.

     Rozvoj intuice, komunikace slovní i mimoverbální, zdravého sebeprosazení a všech tří druhů inteligence, rozumové, citové a spirituální, odložení starých mentálních vzorců, vnitřní stabilita.

  Účast ve výcvikové skupině

     Výcvik je náročný emočně, na osobní nasazení a hluboké souvislosti, které se občas vynoří, mohou překvapit.

      Účast ve skupině předpokládá toleranci a odpovědnost vůči skupině, jejíž členové si pomáhají, navzájem se podporují a  naplňují základní systemické principy v praxi.

      Výcviková skupina je bezpečné a přátelské prostředí, kde  místo kritiky a posuzování hledáme porozumění sobě a druhým. Hlavním expertem na svůj život je každý sám.

Místo konání 

   Setkání se konají každý druhý měsíc v centru Prostor8, Praha 2, Šmilovského 8, u Groebových sadů. Červnové víkendy, se konají mimo Prahu.

Ubytování v Praze

   mimopražští účastníci se mohou po dohodě s asistentkou, za velmi mírnou cenu ubytovat v centru Zahrada (Praha 3) nebo na jiném místě v Praze. 

Časová struktura víkendů orientačně 

pátek:                18.00 - 19.30/19:45 - 21.00

sobota:              10.00 - 11.30/11.45 -12.30,

  odpoledne :   14.00 - 15.30/15.45 - 17.30/17:45 –20:00

neděle :              10:00 - 11.30/11:45 – 13:00 

Jednotlivé pracovní bloky

   trvají cca půldruhé hodiny, poté vždy následuje patnácti až dvacetiminutová pauza. 

Výcvik celkem představuje 300 výukových hodin.

Absence 

   Tolerance neúčasti činí maximálně 20 % z celkového rozsahu kurzu, tedy maximálně dva víkendy, má -li účastník získat osvědčení.

    Kdo se nezúčastní tří nebo více víkendů, ztrácí kontakt s vývojem skupiny a nemůže dál ve výcviku pokračovat

Zakončení výcviku

Absolventi dostanou na závěr osvědčení s titulem "Absolvent výcviku v hudebně dramatických kostelacích".  

Cena výcviku  

   Náš kurz patří mezi kvalitní a přitom cenově dostupné dlouhodobé výcviky v ČR vedené zkušenými lektory.

Cena za celé dva roky úhrnem:  48.000.- Kč    

Rozvržení plateb

Hradí se ovšem po částech, takto: 

2020

Záloha 3000,- Kč do 1. září

1./    do 1. listopadu 5000,- Kč (doplatek )

(Pozn.: Je možné zaslat i celou první splátku, anebo (proti faktuře) úhradu za celý první rok výcviku. )

2021 

2./ do 30. ledna 2021                      8000,- Kč

3./ do 30. dubna                                8000,- Kč 

4./ platba :  do 30. září                       8000,- Kč 

 

2022

5./ do 30. ledna 2022                            8000,- Kč 

6./ do 30. dubna 2022                           8000,- Kč

Celkem                                        ;                  48.000,- Kč

Platby zasílejte na účet č.   975 552 163 / 0800 

a do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno, pro identifikaci odesilatele.  

Ze Slovenska

na číslo účtu: 0975552163 / Kód banky: 0800 

IBAN: CZ19 0800 0000 0009 7555 2163 /  BIC: GIBA CZ PX 

Cena zahrnuje 

   užívání pronajatých prostor, zázemí, odměnu lektorům, pracovní CD pro práci se skupinami, knihu Z. Šimanovského SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE, anebo jinou jeho vydanou knihu, občerstvení. 

Cena dále zahrnuje individuální konzultaci s některým z hlavních lektorů. /Další případné konzultace si účastník hradí sníženou částkou/.Prostory, pomůcky a potřebné vybavení zajistí pořadatel.

 Cena nezahrnuje dopravu, stravu a ubytování. 

 Storno podmínky

   při zrušení podané přihlášky do dvaceti dnů před zahájením kurzu (v tomto případě před zahájením druhého víkendu) propadá polovina zálohy, při pozdějším zrušení propadá záloha celá, není-li účastníkem určen náhradník. 

Po absolvování výcviku je jakýkoliv nárok na vrácení úhrady vyloučen.

Zrušení účasti

   Účastník může kdykoli zrušit svoji účast ve výcviku, již zaplacené zálohy mu však nebudou vráceny. 

   Ve výjimečném případě mají lektoři po konzultaci se supervizorem právo účast frekventanta ve výcviku ukončit.  

 Odpovědnost

   Účast ve všech aktivitách je dobrovolná. Pokyny lektorů jsou vždy jen doporučením. 

Každý účastník má odpovědnost sám za sebe. 

    Při víkendových setkáních platí zákaz užívání drog či omamných látek.   

    Výcvik není náhražkou za lékařskou ani za pravidelnou terapeutickou péči.

Videoprocházka třetím během (2013) - informativní 

https://www.youtube.com/watch?v=HO6-q7R6dFY

    Dnes je ve výcviku již řada nových metod, které toto video neukazuje.

**

 

    Informace a přihlášky

                                                zsimanovsky@volny.cz

                                                tel. +420 603 750 017