Výcviky


 nový (již osmý) běh dvouletého výcviku v konstelacích hudbou a v expresívních, 

hudebně - dramatických terapiích 

 

    HUDBA JAKO PRAVDA SRDCE - PRAHA 2018 - 2020

    právě probíhá 

*

 

 

PODROBNÉ INFORMACE 

 

DVOULETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V KONSTELACÍCH S HUDBOU A HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

                HUDBA JAKO PRAVDA SRDCE - PRAHA 2018 - 2020

Motto : „Chcete-li poznat tajemství vesmíru, uvažujte o energii, frekvencích a vibracích.“   Nicola Tesla

            Během dvou let se seznámíte s metodou systemických konstelací ve spojení s hudbou, osvojíte si řadu her a metod z intuitivní muzikoterapie a dramaterapie a naučíte se je uplatnit v praxi. Uděláte značný pokrok ve svém osobním rozvoji.   

            Pro pomáhající profese, pro učitele, vychovatele, lékaře, psychology, pro vychovatele a pro další zájemce o osobní rozvoj. 

            Výcvik má garanci Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR a je respektovanou součástí celorepublikového vzdělání v muzikoterapii.

            Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT 

Externí lektoři (Praha) : Ing. Petr Piňos, (léčivé relaxace) MUDr. Marcela Litovová, (muzikoterapie pro kojence a batolata), PhDr. Matěj Lipský Ph.D. (vzdělávání v muzikoterapii), Mgr. et Bc. Dana Horáková (terapie pohybem), Mgr. Jan Hlaváč (Intuitivní pedagogika).       

            Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.

Supervize výcviku : MUDr. Marcela Litovová, absolventka sebezkušenostních projektů, profesní člen Muzikoterapeutické asociace ČR /CZMTA/.

       Místo konání : Praha, PROSTOR8, Šmilovského 8, Praha 2 (U Groebových sadů),

       kromě obou červnových víkendů, které se uskuteční mimo Prahu. 

       Nocleh v Praze za symbolickou cenu ve vlastním spacáku. 

*

ORIENTAČNÍ PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH VÍKENDŮ VÝCVIKU

          S  níže uvedenými obecnějšími tématy pracujeme vždy také formou konstelací a systemické muzikoterapie.

1.

Úvod a hry na seznámení skupiny, vibrace a rytmy, jako podstata všeho, včetně hudby; filozofie výcviku systemické principy a zákonitosti, bubny a perkuse v praxi.

2.

Hudba léčí od pravěku, terapie zpěvem, tancem a hrou na nástroje, druhy muzikoterapie, voice therapy, komunikace a profesionální mluvní projev sebepojetí a asertivita i vůči sobě, různé skupiny klientů, lidé se speciálními potřebami   

3.

Konstelace a systemický přístup, základní zákonitosti, principy; zpěv, jeho podoby a možnosti terapie zpěvem, mantry a druhy konstelací, intuice, HUKON hudební konstelace.

4,.

Tělo a pohyb, spontánní improvizace, strukturovaný a volný pohyb, danceterapie, / Gabrielle Roth / tanec pěti rytmů, paměť a řeč těla, meditace pohybem, zdroje a sebeochrana.

 

5. víkend

Drama, jeho podstata, ego a hraní rolí, drama ve výchově a v terapii, činoherní improvizace, dramatizace písní, hudba a sociodrama, psychodrama, / Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno /Jak na vnitřního kritika, hodná a rebelující část v nás, sebesabotáž, mobing a bossing, šikana.

6.

Divadlo jako laboratoř ega, dramata na scéně a doma; lidové, klasické, absurdní divadlo, teatroterapie, zenové, hudební a divadelní konstelace, skupinová dynamika, komunikace a konflikty, Naše vnitřní postavy (Arto Witteman), puberta, stín a co se strachem a hněvem,

7. 

Místo a čas a ticho, tajemství místa, etapy času života a naše úkoly v nich.  Místa vnitřní a vnější, vztahové pole, duše a duch místa, jeho historie, paměť a přítomnost, Feng Šuej a etapy života, svědomí rodiny vize, stáří a smrt, prožitky klinické a sdílené smrti, ZSV, hudba a rituály přírodních národů.

8.

Muži a ženy, varianty a proměny jejich vztahů v historii, erotika a sexualita v hudbě a v písních, léčba a kultivace vztahů, postupy systemické muzikoterapie, polarita energie / jin a jang /, metody systemické muzikoterapie pro děti, dospělé a pro seniory.

9.

Meditace, relaxace jejich druhy a účinky, na co si dát pozor  Duše, sny, fantazie a ticho, léčivá síla příběhů, básní a dramat, poetoterapia, krajinou fantazie, biblioterapie, tvůrčí psaní. Hudba a její účinky na dospělé a děti, klasická a systemická muzikoterapie, posvátné frekvence - Solfeggio, metoda HUKON.

10.

Závislosti, nebezpečí hyperprotektivity, nadměrné ochrany péče a účelové lítosti. Jedovatý soucit a lhaní si, skryté kontexty závislostních poruch a zdravé sebeprosazení, jak „ubližovat“ vědomě a s citem. První psychologická pomoc a krizová intervence, hudební voice dialog

11.

Humor a terapie smíchem, radost a zdravá komediálnost, groteska, jóga smíchu a muzikoterapie, klinik klauni / Patch Adams /. Realita za hranicemi slov a rozumu, humor, podpora a rozvoj našeho vnitřního blázna. Hranice zjevné a skryté a co je za nimi. Skupinová dynamika, konflikty, vedení skupiny

 

12. víkend

Experimentální konstelace s hudbou, terciární traumatizace a sebeochrany pomáhajícího, muzikoterapie v přírodě a ve vodě, závěrečný test, převzetí certifikátů.

*

Cíle výcviku

        Bezpečný, inspirativní prostor vhodný k tomu, aby si účastník osvojil nové poznatky, a

metody zážitkem, v kontaktu s vlastními pocity, pro sebereflexi, rozšíření intuice a rozvoj

rozumové a emoční, spirituální inteligence.

        Odložení starých, nefunkčních mentálních vzorců a větší vnitřní stabilita, se kterou pak

můžeme poskytovat klientům, dospělým či dětem kvalitní služby a zdravou pozornost.

         Poznání, přijetí a sebeprojasnění, a schopnost žít smysluplněji, bez dramat, spojených

s bezmocí, ústupností nebo s agresí.

        Osvojení si základů konstelační práce s hudbou a hudebně dramatických metod v praxi, 

nalezení vlastního přístupu a metod práce s jednotlivcem a se skupinou,

 

Účast ve výcvikové skupině

        předpokládá kázeň a odpovědnost, toleranci a solidaritu, minimum absencí. Účastníci

skupiny si pomáhají a podporují se a v praxi naplňují základní systemické principy.

Výcvik je náročný emočně, i na osobní nasazení. Hluboké souvislosti, které se občas vynoří,

mohou překvapit.

 

O skupině

        Výcviková skupina je bezpečným prostředím, které účastníkovi dává sílu.Vytváří prostor

pro průzkum, sdílení a pro realizaci zdravých vztahů.

Skupinová dynamika se odvíjí od respektování základních systemických pravidel. Nikdo není

expertem na životy druhých, expertem na svůj život je každý sám.

Mezi pravidla patří nehodnotit, nesoudit, hledat porozumění svým potřebám a potřebám druhých,

otevřeně komunikovat o pocitech, včetně těch, kterým vůbec nerozumíme.

Vnímáme skutečný význam stavu nevím, hudby, humoru a to, že za hranicemi slov začíná pravá

skutečnost.

                                                         

Místo konání 

    Všechny víkendy, probíhají v Praze, v novém moderním centru Prostor 8, Praha 2,

Šmilovského 8, u Groebových sadů (kromě dvou červnových, které se uskuteční mimo Prahu).

 

Ubytování v Praze - centrum Zahrada

    nedaleko místa konání. Lze tady po předběžné dohodě s asistentkou, za symbolickou cenu

pohodlně přespávat ve vlastním spacáku. 

 

Termíny výcviku  

 

2018

1/ 5. - 7. října

2/ 30.11. – 2.12.

 

2019

3/ 18.-20. ledna

4/ 15. – 17. března

5/  17. – 19 května

6/  14. - 16. června     mimo Prahu 

 

Letní prázdniny

 

7/ 11.- 13. října

8/ 29.11. – 1.12  
  

2020

9/ 24.-26. ledna

10/ 20. -22. března

11/ 22. - 24. května

12/ 19. – 21. června -   mimo Prahu - závěr a předání certifikátů 

 

*

 

Časová struktura víkendů orientačně 

 

pátek:                18.00 - 18.30/18:45 - 21.00

sobota:              10.00 - 10.30/10.45 -12.30,

odpoledne :       14.00 - 15.30/15.45 - 17.30,17:45 – 20:00

neděle:              10:00 - 10.30/10:45 – 13:00 

*

Jednotlivé pracovní bloky

trvají cca 1,5 hodiny + 15 min přestávka Víkend tvoří 10 bloků, tj. úhrnem

25 výukových hodin. V ceně je dále individuální konzultace s hl. lektorem

nebo supervizorem.

       

Celkem

představuje výcvik 300 výukových hodin.

 

Absence 

        tolerance případné neúčasti z nutných důvodů činí maximálně 20 % z celkového rozsahu

kurzu, tedy maximálně dva víkendy, chce-li účastník na závěr získat Certifikát o absolvování.

Kdo se nezúčastnil tří nebo více víkendů ztrácí kontakt s vývojem skupiny.

 

Řádné zakončení výcviku

Absolventi obdrží certifikát o řádném absolvování výcviku.

 

Termíny a platby                                                 

 

Cena za výcvikový víkend činí:                             3.500     či   (140 eur)

za plný výcvikový rok (6 víkendů)                        21.000,-       (840 eur)  

za celý výcvik                                                        42:000         (1680 eur)

 

Rozložení plateb                                                 

1. platba : záloha  4000 (160 eur), a dopl. do 30. září 2018 :  3000,-   (120 Eur ) = 7000,- 

2. platba : do 17. ledna 2019      7000,-  (či 280 eur)  

3. platba : do 17. dubna 2019     7000,-  (či 280 eur)

 

V následujícím roce proběhou platby analogicky 

 

II. výcvikový rok 

1. platba :  do 30. září 2019        7000,-  (či 280 eur)

2. platba : do 17. ledna 2020       7000,-  (či 280 eur)

3. platba : do 17. dubna 2020      7000,-  (či 280 eur)

 

V odůvodněných případech se lze domluvit na jiném termínu splátky, ev. na splátkovém

kalendáři. 

 

Platby 

v Praze - zasílejte laskavě na účet u ČS č. 975 552 163 / 0800 a do zprávy pro příjemce

uveďte celé své jméno, kvůli identifikaci platby   

*

Ze Slovenska  na číslo účtu: 0975552163 / Kód banky: 0800 

IBAN: CZ19 0800 0000 0009 7555 2163 /  BIC: GIBA CZ PX 

*
 
Cena výcviku zahrnuje 

        odměnu lektorům, možnost využívání pronajímaných prostor, zázemí, knihu

SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE, nebo jinou knihu hl. lektora, dále pracovní CD

s řadou nahrávek použitelných v praxi, a občerstvení. 

        Cena zahrnuje i jednu individuální konzultaci s lektorem nebo se supervizorem, další

případné konzultace si už účastník hradí sníženou částkou 400,- / hod. 

         Prostory, pomůcky a potřebné vybavení zajistí pořadatel.

 

Cena nezahrnuje  

        dopravu, stravu a ubytování. 

 

Storno podmínky

        při odhlášení se do 14 dnů před zahájením je storno poplatek 500,- Kč. Při pozdějším

odhlášení propadá uhrazená částka, není li účastníkem určen náhradník.

Po absolvování výcviku je jakýkoliv nárok na vrácení úhrady vyloučen.

 

Zrušení účasti

        Pokud se účastník rozhodne svoji účast během výcviku zrušit, již zaplacené zálohy mu

nebudou vráceny. 

        Ve výjimečném případě může lektor po konzultaci se supervizorem ukončit účast

frekventanta ve výcviku.  

 

Odpovědnost

    Účast na výcviku a ve všech jeho aktivitách je dobrovolná. Pokyny lektora jsou vždy jen

doporučením. Při víkendových setkáních platí zákaz užívání drog či omamných látek.

Každý účastník má odpovědnost  sám za sebe. Výcvik není náhražkou za lékařskou a za

pravidelnou terapeutickou péči.

V odůvodněných případech poskytne hl. lektor ev. supervizor individuální konzultaci.

 

Videoprocházka třetím během 

https://www.youtube.com/watch?v=HO6-q7R6dFY

 

Dotazy zasílejte na: sekcesmt@seznam.cz

 

Těšíme se na osobní setkání 

    Zdeněk, Václava 

 

 

 

TOPlist