Výcvik v Praze

 
 
 
    jemci o tento výcvik se mohou již dnes přihlásit do dalšího běhu, 
 
    který se uskuteční od září 2018 do června 2020.
 
    Chcete-li si zajistit své místo ve výcvikové skupině, napište nám
 
    na : sekcesmt@seznam.cz
 
 
 
    

DVOULETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HUDEBNĚ- DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH A KONSTELACÍCH

Praha 2018 - 2020

 

Účastníci si osvojí řadu her a technik přímým prožitkem, naučí se je uplatňovat praxi a udělají významný krok ve svém rozvoji. 

Vyvažujeme metodiku, teorii a sebezkušenost, hlavně formou konstelací s hudbou. 

Hudební dovednosti jsou výhodou, nejsou však nutné. 

Vhodné (nejen) pro pomáhající profese, pro učitele, vychovatele, pro speciální pedagogy, psychology, lékaře a další zájemce o osobní rozvoj. 

Výcvik je respektovanou součástí vzdělání v muzikoterapii.

Má garanci Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR.

 

**

Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT 

Externí lektoři: Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, Mgr. Matěj

Lipský a Mgr. Barbara Procházková.

 

Supervize výcviku : MUDr. Marcela Litovová.

 

Místo: PROSTOR8, Praha 2, Šmilovského 8 

 

Nocleh k dispozici za symbolickou nedaleko místa konání. 

 

Mail korespondence : sekcesmt@seznam.cz

*

Naše akce můžete také sledovat na stránkách Facebooku,viz.:

https://www.facebook.com/Systemick%C3%A1-muzikoterapie-1710114559273596/

 
Momentka z nedávno ukončeného čtvrtého běhu -  Praha, centrum Kamala

 

 

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ- DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH – otevíráme pátý běh

Praha 2016 2018

       

    Můžete s námi zažít sílu a podporu skupiny, rozšířit si repertoár her a technik pro práci se skupinami dospělých, či dětí, znovu najít smysl své práce a udělat něco pro svůj osobní rozvoj. 

     Výcvik vám otevře nové pohledy na výchovu, terapii,  na sebe sama. Zažijete a osvojíte si plno hudebně dramatických her a metod, podporujících zdravé sebepojetí jednotlivců i skupiny. Zažijete konstelace s hudbou a uplatnění systemických principů v praxi,  včetně teorie.

      Po vyhodnocení předchozích běhů jsme vytvořili kurz, který zaručuje otevřenost a diskrétnost, dialog, bezpečí, nekritičnost a vzájemný respekt. Pokyny lektora jsou u nás jen doporučením. (Řešení, které hledá, má každý ukryto v sobě.)

      Výcvik je respektovanou součástí vzdělávání v muzikoterapii. Má garanci Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR, hlavní lektor je profesním členem WFMT. 

Supervize výcviku: MUDr. Marcela Litovová, profesní člen CZMTA

      Vhodné pro pomáhající profese, školství, zdravotnictví a sociální oblast, tedy pro učitele, vychovatele a terapeuty, speciální pedagogy a psychology, pro lékaře, a další zájemce o osobní rozvoj.  Hudební dovednosti jsou výhodou, nejsou však nutné. 

Korespondence, organizace a přihlášky : sekcesmt@seznam.cz

 

        STRUKTURA VÍKENDŮ (RÁMCOVĚ) žlutě - již uskutečněné 

 

STRUKTURA víkend (rámcová)

 

1. víkend

Úvod a seznámení skupiny, filozofie výcviku a terminologie /W.Steinmüller, A.Witteman /, systemické principy a zákonitosti, historie a teorie léčby hudbou a dramatem, vibrace a jejich úrovně, rytmy, bubny a perkuse v praxi muzikoterapie.

 

2. víkend

Komunikace, její formy a možnosti rozšíření, mluvený a zpěvného projev, voiceterapie, asertivita a význam komunikace člověka se sebou samým, tvorba písní a interpretace, chyby a profesionalita hlasového projevu, tréma, nezdravý a zdravý pohled na sebe.

 

3. víkend

Tělo a pohyb, spontánní improvizace, strukturovaný a volný pohyb, systemické principy, danceterapie, / Gabrielle Roth / tanec pěti rytmů, paměť a řeč těla, meditace pohybem, teoretický kontext.

4. víkend

Muži a ženy, varianty a proměny jejich vztahů v historii, erotika a sexualita v hudbě a v písních, léčba a kultivace vztahů, postupy systemické muzikoterapie, polarita energie / jin a jang /, metody systemické muzikoterapie pro děti, dospělé a pro seniory.

 

5. víkend

Drama, její smysl a podstata, ego a hraní rolí, drama ve výchově a v terapii, činoherní improvizace, dramatizace písní, hudba a sociodrama, psychodrama, / Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno /

 

6. víkend

Divadlo lidové, klasické, absurdní, hlavní etapy vývoje divadla, teatroterapia, zenové a hudebně konstelace divadlo, zdravá komediálnost, skupinová dynamika, komunikace, konflikty, vedení skupiny.

 

7. víkend

Skupinová dynamika, komunikace, konflikty, vedení skupiny, humor a terapie smíchem, radost a zdravá komediálnost, groteska, jóga smíchu a muzikoterapie, fenomén klinik klaunů / Patch Adams /

 

8. víkend

Duše, sny, fantazie a ticho, léčivá síla příběhů, básní a dramat, poetoterapia, biblioterapie, tvůrčí psaní, relaxace a meditace.

 

9. víkend

Místo, vztahové pole, duše a duch místa, jeho historie, paměť a přítomnost, místo jako člen systému míst, jeho vliv na rodinu či skupinu, Feng Šuej a systemická muzikoterapie.

 

10. víkend

Život a jeho etapy, svědomí rodiny / aneb čínština rodiče /, vize, závislost, náš stín, stáří a smrt, prožitky klinické a sdílené smrti, ZSV změněné stavy vědomí, hudba a rituály přírodních národů.

 

11. víkend

Hudba a účinky díl různých skladatelů a žánrů na klienty, hudba pro děti, klasická a systemická muzikoterapie, posvátné frekvence Solfeggio, metoda hudebních konstelací HUKON.

 

12. víkend

Experimentální konstelace s hudbou, terciární traumatizace a sebeochrany pomáhajícího, ukázka muzikoterapie pro osoby se speciálními potřebami muzikoterapie v přírodě a ve vodě, závěrečný test, převzetí certifikátů.

Garant výcviku

Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR

 

          Hlavní lektor:

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, UK Praha,

profesní člen World Federation of Music Therapies (WFMT)

 

          Externí lektoři (předběžně)

MUDr. Marcela Litovová, pediatr, absolventka sebezkušenostních výcviků. Téma: Hudba a prenatální (perinatální) období

Ing. Petr Piňos, hudebník a terapeut. Téma: Relaxační hudba a změněné stavy vědomí

PhDr. Matěj Lipský Ph.D., muzikoterapeut, CZMTA Téma: Vzdělávání v muzikoterapii

Dis. Barbora Procházková Téma: Taneční a pohybová improvizace, tanec pěti rytmů   

 

Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.

 

        Supervize výcviku

MUDr. Marcela Litovová, absolventka řady sebezkušenostních projektů, profesní člen Muzikoterapeutické asociace ČR /CZMTA/.

 

        Místo konání

PROSTOR8, Šmilovského 8, Praha 2 http://www.prostor8.cz/

Červnové víkendy probíhají vždy mimo Prahu. 

 

 Zahájení pátého běhu se uskutečnilo v pátek 14. října 2016 v 17.00

 

        Cílová skupina

lidé z pomáhajících profesí, lékaři psychiatři, psychologové a psychoterapeuti, učitelé z praxe a lidé z jiných oborů, zájemci o osobní rozvoj.

 

        Vyváženost

Výcvik obsahuje vyváženě sebezkušenostní a metodickou složku. Účastníci se v řadě navazujících víkendových setkání seznámí se mnoha způsoby systemické práce za účasti konstelací. Po zkušenostech z předchozích běhů klademe důraz na sebezkušenost a reflexi.

 

        Cíle výcviku

Vytváříme bezpečný, inspirativní prostor k tomu, aby si účastník osvojil nové poznatky, zkušenosti a metody, získal větší vnitřní stabilitu a mohl pak poskytovat svým klientům, dospělým nebo dětem kvalitní služby a (sobě i jim) zdravou pozornost. Vytváříme optimální prostor pro kontakt účastníků se vlastními pocity a prožitky a pro sebereflexi.

 

        Používané metody

umožňují poznat a uvolnit často mnohaleté lpění na nefunkčních vzorcích a vyměnit rutinu za aktivní postoj k životu. Vedou k sebeprojasnění a k harmonii, k radosti. Umožňují žít smysluplněji, bez dramat, spojených s bezmocí, samotou a agresí. Profesní účastníci nacházejí svůj vlastní přístup a nové metody práce s jednotlivcem a se skupinou, naučí se používat hudebně dramatické metody a systemickou muzikoterapii v praxi. 

 

          Účast ve výcvikové skupině

Účastníci skupiny spolu prožijí dvanáct intenzívních víkendů, pomáhají si a podporují se navzájem. V praxi tak naplňují základní systemické principy, týkající se práva na členství, respektu k hierarchii a rovnováhy.

Výcvik je náročný emočně, i na osobní nasazení. (Hluboké souvislosti, které se občas vynoří, mohou překvapit.) Účast ve výcviku předpokládá určitou kázeň, toleranci a odpovědnost k sobě a ke skupině. 

 

Místo konání 

Všechny víkendy, mimo červnových, probíhají centru Prostor8 

Adresa: Šmilovského 8, Praha 2 (nedaleko parku Grébovka) 

 

          Ubytování - centrum Zahrada

se nachází nedaleko místa konání. Lze v něm po předběžné dohodě s asistentkou, za symbolickou cenu přespat ve vlastním spacáku. 

 

            Termíny výcviku :

             2016

1/ 14.-16. října

2/ 11. - 13. listopadu (termín byl zrušen) 
 

            2017

3/ 13.-15. Leden

4/ 10.-12. březen

5/ 12.-14. květen

6/ 9.-11. Červen 

7/ 8.- 10. září

8/ 10.-12. listopad
  

            2018

9/ 12.-14. leden

10/ 9.-11- březen

11/ 11-13. květen

12/ 15.-17. červen - závěr a předání certifikátů 
 

            Časová struktura víkendů orientačně 

pátek:                17.00 - 18.30/18:45 - 21.00

sobota:              9.00 - 10.30/10.45 -12.30,

odpoledne :       14.00 - 15.30/15.45 - 17.30,17:45 - 19.30

neděle:              9.00 - 10.30/10:45 - 12.30 

 

            Jednotlivé pracovní bloky

trvají cca 1,5 hodiny + 15 min přestávka (počítáno jako 2 výukové hodiny).

Víkend pak tvoří 10 bloků, tj. úhrnem 20 výukových hodin. 

       

            Celkem představuje výcvik:

220 výukových hodin.

 

            Absence 

chce-li účastník výcviku na závěr dvouletého běhu získat Certifikát o absolvování, pak jeho případné /nevyhnutelné/ absence nesmějí přesáhnout 20 % z celkového rozsahu výcviku, tedy maximálně 2 víkendy.

 

        Řádné zakončení výcviku

Výcvik bude zakončen úspěšným složením závěrečného orientačního testu a účastníci dostanou certifikát o absolvování, s razítkem a garancí Společnosti pro systemickou muzikoterapii.

 

        Termíny a platby

 

Cena za výcvikový víkend činí:      3.000  (150,- / hodinu )

za plný výcvikový rok                    18.000,-   

 

        Cena za celý dvouletý výcvik

 

Přihlášení od září : 33.000,-  

Přihlášení od ledna - (muži) :   28.000,-   (bez dvou víkendů + muži - sleva) 

Přihlášení od ledna - (ženy) :    30.000,-   (bez dvou víkendů - ženy) 

 

          Rozložení zbylých plateb             pro kolegy ze Slovenska 

*        záloha (do 8.1. 2018)        6000,-         (240 Eur )

*        doplatek do 5. května :      6000,-        (240 Eur)

Výjimečně se lze v případě potřeby dohodnout na jiném termínu

splátky, ev. na splátkovém kalendáři. 

 

        Účet

Platby zasílejte na účet u ČS č. 975 552 163 / 0800 a do zprávy pro příjemce

uveďte celé své jméno, pro identifikaci platby !  

 

            Cena výcviku zahrnuje 

odměnu pro lektory, knihu SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE (nakl.Triton), pracovní CD s řadou nahrávek použitelných v praxi, občerstvení a možnost využívání pronajímaných prostor, včetně zázemí. 

Cena zahrnuje i jednu individuální konzultaci s lektorem (další případné konzultace si už účastník hradí sníženou částkou 400,- / hod.) 

Prostory, pomůcky a potřebné vybavení zajistí pořadatel.

 

            Cena nezahrnuje

dopravu, stravu a ubytování. 

 

            Storno podmínky

Při odhlášení se do 14 dnů před zahájením je storno poplatek 500,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá celá záloha, nebude-li účastníkem určen náhradník. Po absolvování výcviku je jakýkoliv nárok na vrácení úhrady vyloučen.

 

            Zrušení účasti

Pokud se účastník rozhodne svoji účast během výcviku zrušit, již zaplacené zálohy mu nebudou vráceny. Ve výjimečném případě může naopak požádat lektor účastníka /po konzultaci se supervizorem/ o ukončení jeho participace ve výcviku.  

 
            Odpovědnost

Účast na výcviku a ve všech aktivitách je dobrovolná. Pokyny lektora jsou vždy pouze doporučením. Při víkendových setkáních je zákaz užívání drog či jiných omamných látek. Výcvik není náhražkou za lékařskou a za pravidelnou terapeutickou péči. V odůvodněných případech poskytne lektor ev. supervizor individuální konzultaci.

 

            Videoprocházka třetím během 

pár fotografií ze čtvrtého a pozvání do začínajícího pátého běhu  https://www.youtube.com/watch?v=HO6-q7R6dFY

 

Těšíme se na osobní setkání s vámi....:)  

 

 

 

TOPlist