Výcvik probíhající

 

DVOULETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V KONSTELACÍCH S HUDBOU A HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

                HUDBA JAKO PRAVDA SRDCE - PRAHA 2018 - 2020

právě probíhá 

 

Motto : „Chcete-li poznat tajemství vesmíru, uvažujte o energii, frekvencích a vibracích.“   Nicola Tesla

            Během dvou let se frekventanti seznámí s metodou systemických konstelací ve spojení s hudbou, osvojí si řadu her a metod z intuitivní muzikoterapie a dramaterapie. Naučí se je uplatnit v praxi a udělají také pokrok v osobním rozvoji.   

            Pro pomáhající profese, učitele a vychovatele, lékaře, psychology, a zájemce o osobní rozvoj. 

            Výcvik má garanci Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR a je respektovanou součástí celorepublikového vzdělání v muzikoterapii.

            Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT 

Externí lektoři (Praha) : Ing. Petr Piňos, (léčivé relaxace) MUDr. Marcela Litovová, (muzikoterapie pro kojence a batolata), PhDr. Matěj Lipský Ph.D. (vzdělávání v muzikoterapii), Mgr. et Bc. Dana Horáková (terapie pohybem), Mgr. Jan Hlaváč (Intuitivní pedagogika).       

            Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.

Supervize výcviku : MUDr. Marcela Litovová, absolventka sebezkušenostních projektů, profesní člen Muzikoterapeutické asociace ČR /CZMTA/.

       Místo konání : Praha, PROSTOR8, Šmilovského 8, Praha 2 (U Groebových sadů),

       kromě obou červnových víkendů, které se uskuteční mimo Prahu. 

       Nocleh v Praze za symbolickou cenu ve vlastním spacáku. 

*

ORIENTAČNÍ PŘEHLED TÉMAT JEDNOTLIVÝCH VÍKENDŮ VÝCVIKU

          S  níže uvedenými obecnějšími tématy pracujeme vždy také formou konstelací a systemické muzikoterapie.

Červeně označené = již proběhlo 

1.

Úvod a hry na seznámení skupiny, vibrace a rytmy, jako podstata všeho, včetně hudby; filozofie výcviku systemické principy a zákonitosti, bubny a perkuse v praxi.

2.

Hudba léčí od pravěku, terapie zpěvem, tancem a hrou na nástroje, druhy muzikoterapie, voice therapy, komunikace a profesionální mluvní projev sebepojetí a asertivita i vůči sobě, různé skupiny klientů, lidé se speciálními potřebami   

3.

Konstelace a systemický přístup, základní zákonitosti, principy; zpěv, jeho podoby a možnosti terapie zpěvem, mantry a druhy konstelací, intuice, HUKON hudební konstelace.

4,.

Tělo a pohyb, spontánní improvizace, strukturovaný a volný pohyb, danceterapie, / Gabrielle Roth / tanec pěti rytmů, paměť a řeč těla, meditace pohybem, zdroje a sebeochrana.

 

5. víkend

Drama, jeho podstata, ego a hraní rolí, drama ve výchově a v terapii, činoherní improvizace, dramatizace písní, hudba a sociodrama, psychodrama, / Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno /Jak na vnitřního kritika, hodná a rebelující část v nás, sebesabotáž, mobing a bossing, šikana.

6.

Divadlo jako laboratoř ega, dramata na scéně a doma; lidové, klasické, absurdní divadlo, teatroterapie, zenové, hudební a divadelní konstelace, skupinová dynamika, komunikace a konflikty, Naše vnitřní postavy (Arto Witteman), puberta, stín a co se strachem a hněvem,

 

7. 

Místo a čas a ticho, tajemství místa, etapy času života a naše úkoly v nich.  Místa vnitřní a vnější, vztahové pole, duše a duch místa, jeho historie, paměť a přítomnost, Feng Šuej a etapy života, svědomí rodiny vize, stáří a smrt, prožitky klinické a sdílené smrti, ZSV, hudba a rituály přírodních národů.

 

8.

Muži a ženy, varianty a proměny jejich vztahů v historii, erotika a sexualita v hudbě a v písních, léčba a kultivace vztahů, postupy systemické muzikoterapie, polarita energie / jin a jang /, metody systemické muzikoterapie pro děti, dospělé a pro seniory.

9.

Meditace, relaxace jejich druhy a účinky, na co si dát pozor  Duše, sny, fantazie a ticho, léčivá síla příběhů, básní a dramat, poetoterapia, krajinou fantazie, biblioterapie, tvůrčí psaní. Hudba a její účinky na dospělé a děti, klasická a systemická muzikoterapie, posvátné frekvence - Solfeggio, metoda HUKON.

10.

Závislosti, nebezpečí hyperprotektivity, nadměrné ochrany péče a účelové lítosti. Jedovatý soucit a lhaní si, skryté kontexty závislostních poruch a zdravé sebeprosazení, jak „ubližovat“ vědomě a s citem. První psychologická pomoc a krizová intervence, hudební voice dialog

11.

Humor a terapie smíchem, radost a zdravá komediálnost, groteska, jóga smíchu a muzikoterapie, klinik klauni / Patch Adams /. Realita za hranicemi slov a rozumu, humor, podpora a rozvoj našeho vnitřního blázna. Hranice zjevné a skryté a co je za nimi. Skupinová dynamika, konflikty, vedení skupiny

 

12. víkend

Experimentální konstelace s hudbou, terciární traumatizace a sebeochrany pomáhajícího, muzikoterapie v přírodě a ve vodě, závěrečný test, převzetí certifikátů.

 

*

Cíle výcviku

    Osvojení si základů konstelační práce s hudbou a hudebně dramatických metod v praxi, 

nalezení vlastního přístupu a metod práce s jednotlivcem a se skupinou,

    Bezpečný a inspirativní prostor, nové poznatky, metody, sebereflexe, rozšíření intuice
 
a rozvoj rozumové a emoční, spirituální inteligence. Odložení starých, nefunkčních mentálních
 
vzorců, vnitřní stabilita. 

         

Účast ve výcvikové skupině

        Výcvik je náročný emočně, i na osobní nasazení. Hluboké souvislosti, které se občas

vynoří, mohou překvapit.

        Účast ve skupině proto předpokládá kázeň, toleranci a odpovědnost. Účastníci si pomáhají a

podporují se a v praxi naplňují základní systemické principy.

     

O skupině

        Výcviková skupina je bezpečným prostředím, skupinová dynamika se odvíjí od

respektování základních systemických pravidel. Nikdo není expertem na životy druhých.

Expertem na svůj život je každý sám. 

    Mezi pravidla patří nehodnotit, nesoudit, hledat porozumění svým potřebám a potřebám

druhých, otevřeně komunikovat o pocitech. 

    Poznáváme společně význam stavu nevím, hudby a humoru, i to, že za hranicemi slov

začíná pravá skutečnost.

                                                         

Místo konání 

    Víkendy probíhají v Praze, v centru Prostor 8, Praha 2, Šmilovského 8, u Groebových sadů

oba červnové víkendy, se konají mimo Prahu (Tloskov).

 

Ubytování v Praze v centru Zahrada

    nedaleko místa konání se lze po předběžné dohodě s asistentkou, za symbolickou cenu

ubytovat.

 

Termíny výcviku    (žlutě již uskutečněné)

 

2018

1/ 5. - 7. října

2/ 30.11. – 2.12.

 

2019

3/ 18.-20. ledna

4/ 15. – 17. března

5/  17. – 19 května

6/  14. - 16. června     v Tloskově 

            Letní prázdniny

7/ 11.- 13. října

8/ 29.11. – 1.12  

 

2020

9/ 24.-26. ledna

10/ 20. -22. března

11/ 22. - 24. května

12/ 19. – 21. června -   v Tloskově závěrečný rituál a předání osvědčení 

*

Časová struktura víkendů orientačně 

 

pátek:                18.00 - 18.30/18:45 - 21.00

sobota:              10.00 - 10.30/10.45 -12.30,

odpoledne :       14.00 - 15.30/15.45 - 17.30,17:45 – 20:00

neděle:              10:00 - 10.30/10:45 – 13:00 

*

Jednotlivé pracovní bloky

trvají cca 1,5 hodiny + 15 min přestávka Víkend tvoří 10 bloků, tj. úhrnem

25 výukových hodin. V ceně výcviku je jedna individuální konzultace s hl. lektorem

nebo se supervizorkou.

       

Celkem

představuje výcvik 300 výukových hodin.

 

Řádné zakončení výcviku

        Absolventi obdrží osvědčení o řádném absolvování výcviku.

 

Absence 

        tolerance neúčasti činí maximálně 20 % z celkového rozsahu kurzu, tedy maximálně

dva víkendy, má -li účastník získat osvědčení o absolvování.

       Kdo se nezúčastnil tří nebo více víkendů, ztrácí kontakt s vývojem skupiny.

 

Termíny a platby                                                 

 

2018/ 2019 

1. platba : záloha  4000 (160 eur), a dopl. do 30. září 2018 :  3000,-   (120 Eur ) = 7000,- 

2. platba : do 17. ledna 2019      7000,-  (či 280 eur)  

3. platba : do 17. dubna 2019     7000,-  (či 280 eur)

 

              V následujícím roce proběhou platby analogicky 

 

2019/2020

1. platba :  do 30. září 2019        7000,-  (či 280 eur)

2. platba : do 17. ledna 2020       7000,-  (či 280 eur)

3. platba : do 17. dubna 2020      7000,-  (či 280 eur)

V odůvodněných případech se lze domluvit na jiném termínu splátky, ev. na splátkovém

kalendáři. 

 

Pozn.: Náš výcvik patří mezi velmi kvalitní, leč cenově dostupné dlouhodobé kurzy tohoto druhu : 

    cena za výcvikový víkend:                         3.500     či   (140 eur)

     Hradí se vždy za dva víkendy předem, tedy třemi platbami do roka. 

    za výcvikový rok (6 víkendů)                     21.000,-       (840 eur)  

    za celý výcvik                                              42:000         (1680 eur)

 

Platby 

v Praze - zasílejte laskavě na účet u ČS č. 975 552 163 / 0800 

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, kvůli identifikaci platby   

*

Ze Slovenska  na číslo účtu: 0975552163 / Kód banky: 0800 

IBAN: CZ19 0800 0000 0009 7555 2163 /  BIC: GIBA CZ PX 

*
 
Cena výcviku zahrnuje 

        odměnu lektorům, využívání pronajímaných prostor, zázemí, knihu

SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE, nebo jinou knihu hl. lektora, pracovní CD

s řadou nahrávek použitelných v praxi, občerstvení. 

        Cena zahrnuje i jednu individuální konzultaci s lektorem nebo se supervizorkou.

Další případné konzultace si už účastník hradí sníženou částkou 400,- / hod. 

         Prostory, pomůcky a potřebné vybavení zajistí pořadatel.

 

Cena nezahrnuje  

        dopravu, stravu a ubytování. 

 

Storno podmínky

        při odhlášení se do 14 dnů před zahájením je storno poplatek 500,- Kč. Při pozdějším

odhlášení propadá uhrazená částka, není li účastníkem určen náhradník. Po absolvování výcviku

je jakýkoliv nárok na vrácení úhrady vyloučen.

 

Zrušení účasti

        Pokud se účastník rozhodne svoji účast během výcviku zrušit, již zaplacené zálohy mu

nebudou vráceny. 

        Ve výjimečném případě může lektor po konzultaci se supervizorem ukončit účast

frekventanta ve výcviku.  

 

Odpovědnost

         Účast na výcviku a ve všech jeho aktivitách je dobrovolná. Pokyny lektora jsou vždy jen

doporučením. Při víkendových setkáních platí zákaz užívání drog či omamných látek.

Každý účastník má odpovědnost  sám za sebe.

 

        Výcvik není náhražkou za lékařskou a za pravidelnou terapeutickou péči.

 

 

Videoprocházka třetím během 

https://www.youtube.com/watch?v=HO6-q7R6dFY

 

Pro další informace nám napište na: sekcesmt@seznam.cz

 

    Zdeněk, Václava - asistentka 

 

 

 

TOPlist