Společnost pro syst. muzikoterapii

 

Vznik společnosti v r. 2014 

 

ROZHODNUTÍ UŽŠÍHO VÝBORU SSMT

Sekce systemické muzikoterapie ČPS při ČLS ve stávající podobě ukončí svoji činnost dnem 26. října 2014. Končí též zasílání občasníku AKTUALITY SSMT členům a sympatizantům.

Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR, která sdružuje zájemce o tuto oblast, převezme výtvarný návrh loga a web bývalé Sekce. Děkujeme všem, kteří s námi od r. 2003 spolupracovali a jednorázově nebo dlouhodobě  se podíleli na činnosti Sekce a

děkujeme i České psychoterapeutické společnosti při ČLS za vstřícný postoj k nám a za to, že jsme mohli po řadu let pořádat setkání muzikoterapeutů v prostorách Lékařského domu.

Za bývalou SSMT ČPS při ČLS

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, PhDr. Dita Slavíková Ph.D., Mgr. Zuzana Hypšová

*

 

 

 

Vedení společnosti

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, psycholog, 

 

PhDr. Dita Slavíková Ph.D. speciální pedagog, zástupce 
 

 

Členové

 

Mgr. Jan Hlaváč, pedagog a hudebník 

Mgr. Zuzana Hypšová, hudební vědec

MUDr. Marcela Litovová, pediatr, absolvent sebezkušenostních kurzů

Ing. Petr Piňos, hudebník a skladatel  

Jan Průcha, zdravotník a pedagog

Ivana Sommerová, odb. na osobní rozvoj   

 

Noví členové : 

 

mjr. v.v. Ing. Miloš Síbek, odb. na komunikaci    

Bc. Radek Svoboda, hudebník a skladatel 

Tereza Salajková, pedagog 

 

 

 

 
TOPlist