Rodinné konstelace Č. Budějovice 7.12.

    KONSTELACE S HUDBOU  

    SE ZDEŇKEM ŠIMANOVSKÝM

    SKUTEČNÝ ŽIVOT A VIRTUÁLNÍ REALITA V HLAVĚ
    Zkušenosti z praxe nám ukazují jak mnoho dramat prožíváme zbytečně jenom
    díky svým vizím a představám o životě.

    Vedle rodinných a zdravotních konstelací na základě vašich přání a zakázek,  se seznámíte také s tím, jak lze           propojit hudbu se systemickými principy.

    Termín:           7.12.2019, 10 - 17 hodin

    Cena:              890,- Kč

    Lektor:            Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

    Místo konání: České Budějovice, Centrum Elijana

    Rodinné konstelace

    jsou skupinovou metodou osobního rozvoje. Umožňují nám poznat, co vskutku vytváří naši životní situaci, zlepšit vztahy,       zdraví, finanční situaci a vůbec kvalitu života.

        Každý z nás je součástí rodiny a rodu, světa s vlastními pravidly a hranicemi. Jeho přirozený řád souvisí s tím, že každý člen        v něm má své místo, právo na respekt a je s tímto světem v rovnováze. Porušení řádu přináší dalekosáhlé důsledky, často i             pro ty, kdo o daném porušení nevědí.

   Lektor: psycholog s praxí v pražském Krizovém centru pro dospělé a na linkách důvěry, muzikoterapeut, autor úspěšných 

    publikací, rozhlasových a TV pořadů. www.simanovsky.wbs.cz

    Určeno pro zájemce o poznání této metody i pro konstelací znalé.

 

   Sejdeme se v 9:45 v Centrum Elijana, Riegrova 1816/3A 

   Ukončení v 17:00. S přestávkou na oběd. Vegetariánský oběd v ceně.

 

 

TOPlist