Prešov 1. až 3.12. 2017 kurz (proběhl)

                            

 

 

TAJOMSTVÁ  SYSTEMICKEJ  MUZIKOTERAPIE

MGR., MGA. ZDENĚK ŠIMANOVSKÝ - WORKSHOP V PREŠOVE !

Vážení kolegovia a záujemcovia o sebaskúsenosť a osobný rozvoj,

v decembri (1. až 3.12.2017) opäť zavíta do Prešova známy český psychológ, pedagóg, muzikoterapeut  a konštelár Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /www.simanovsky.cz/, ktorý tu po júnovom stretnutí a ďalších kurzoch v Banskej Bystrici a v Bratislave uskutoční víkendový kurz, zameraný na MOŽNOSTI A METÓDY prepojenia klasickej muzikoterapie so základnými princípmi systemických konštelácií ako s modernou a  efektívnou metódou terapie, osobnostného rozvoja a lepšieho porozumenia životu.    

Zdeněk Šimanovský robil v pražskom Krízovom centre. Je lektor Univerzity Karlovy,  členom Muzikoterapeutickej asociácie ČR (CZMTA), Českej asociácie psychoterapie (ČAP), Českej asociácie systemických konštelácií (ČASK) a World Federation of Music Therapy (WFMT). V súčasnej dobe má súkromnú psychologickú prax v Prahe.

Lektor je tiež autorom a spoluautorom siedmich úspešných kníh pre vychovávateľov, dvoch DVD a relaxačných CD (všetko - vydavateľstvo PORTÁL). 

Na víkendovom seminári sa zameriava na nové a prekvapivé možnosti systemickej muzikoterapie, ktoré môžu veľmi hlboko ovplyvniť náš život.

Môžete sa tu dozvedieť o základných systemických zákonitostiach, ktorých rešpektovanie prináša radosť, vnútornú silu, pohodu a naopak. Niektoré z metód si môžete vyskúšať „na vlastnej koži“ a overiť si tak ich účinnosť. 

Kurz bude pre Vás prínosom po teoretickej, ale najmä po praktickej stránke.

Lektor tiež uvažuje o ďalšom, druhom behu dvojročného výcviku v systemickej muzikoterapii na Slovensku a prípadní záujemcovia sa môžu zoznámiť s jeho spôsobom práce.

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na metódy rozvoja emocionálnej a spirituálnej inteligencie, intuície a hudobnosti, za účasti konštelácií s hudbou, na sebaskúsenosť, hlbšie porozumenie vlastnému životu a životu iných ľudí.

Kurz je interaktívny, zameraný na prax a zúčastnení získajú certifikát o jeho absolvovaní.

Zdrojové publikácie

Bert Hellinger, Marianne Franke Gricksch, Jan Bílý, Eckhart Tolle, Joseph Moreno, Caitleen Mathewsová, publikácie lektora a ďalší.

Cieľová skupina

Kurz je určený učiteľom, vychovávateľom, psychológom, lekárom, psychiatrom, liečebným pedagógom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom a vôbec všetkým, ktorí majú záujem o osobný a profesný rozvoj.

Termín kurzu :                                 1. – 3. december 2017

              (začiatok kurzu: od piatku 17:00 do nedele 12:30)

pi: 17:00 – 21:00
so: 9:00 – 19:30 (12:30 – 14:00 prestávka na obed)
ne: 9:00 – 12:30

 

                                       Kurz úspěšně proběhl.

 

 

 

 

 

TOPlist