POZOR !! NOVÝ VÝCVIK

 

DVOULETÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH KONSTELACÍCH  

PRAHA 2020 - 2022

   VIBRACE A HARMONIE DUŠE

 Motto:„Nevěřte všemu, co si myslíte.“ Eckhart Tolle

        Seznámíte se s vedením konstelací ve spojení s hudbou a s mnoha zajímavými možnostmi, jak tuto metodu užít.

Osvojíte si nové techniky a hry z muzikoterapie a dramaterapie, pro terapeutickou, i pedagogickou praxi.

        Uděláte významný pokrok ve vlastním osobním rozvoji.   

            Vhodné pro pomáhající profese, učitele a vychovatele, lékaře, zdravotní sestry, psychology a pro zájemce o osobní rozvoj z jiných profesí. 

            Garance Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR a Výcvik je respektovanou součástí vzdělání v muzikoterapii.

Hlavní lektoři : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT, Eva Jungová, absolventka psychoterapeutické fakulty, terapeut s mnohaletou praxí.

Externí lektoři (Praha) :

Pavel Jasanský,muzikoterapeut (vibrace, rytmy,perkuse)

Ing. Petr Piňos,autor relaxační hudby (Hudba jako lék),

Ing. Štefan Fekete, mistr bojových sportů (Psychofyzická sebeobrana),

Mgr. Jan Hlaváč, pedagog lesní školy (Intuitivní pedagogika),

Mgr. Barbora Procházková, pedagog (Léčivý pohyb a tanec),

MUDr Marcela Litovová, dětská lékařka (Muzikoterapie pro kojence a batolata)    

Lektor společnosti Zdravotní klaun (bude upřesněno) 

Většinu času tráví skupina s dvojicí hlavních lektorů.

Supervize výcviku: MUDr. Marcela Litovová, absolventka sebezkušenostních projektů, profesní člen Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

 

Podmínky přijetí do výcviku 

Návštěva jedné sobotní akce v divadle Kampa (6.6. nebo 19.9.), kde se seznámíte v praxi s prací lektorů, dále normální lidská slušnost a úcta k životu.  

 

Termíny a rámcová témata 

1.víkend - 2. až 4. října 2020

Seznámení skupiny, rytmy a vibrace, základní principy a pojmy, šamanské konstelace

2.víkend - 4. až 6. prosince 

Vnitřní dítě a etapy života, meditace, relaxace pro děti a pro dospělé, sny, práce s představami,

3.víkend - 5. až 7. února 2021

Zdroje síly, zdraví, štěstí, bohatství a lásky v životě, původní rodinný systém, intuitivní muzikoterapie

4.víkend - 9. až 11. dubna 

Fyzická a duševní sebeochrana, imunita, dospívání a dospělost  

5.víkend - 14. až 16. května

Jak vytvořit konstelační drama, tvůrčí psaní jinak, automatický text, konstelace a divadlo

6.víkend - 12. až 14. června (mimo Prahu)

Intuitivní pedagogika, co vše odhalí školní konstelace, tajemství J.A. Komenského

7.víkend - 17. až 19. září 

Zpěv jinak, bez tlaku na výkon, hry se zpěvem, práce s lidovou písní, tréma a sebe vědomí, konstelační šansony

8.víkend - 5. až 7. listopadu

Místa a jejich skryté vlastnosti, živly a sexuální energie, improvizovaný pohyb, tanec a konstelace

9.víkend - 14. až 16. ledna 2022

Humor, terapie a hranice takzvaně rozumného, chvála bláznovství.  

10.víkend - 4. až 6. března

Astrokonstelace, typologie, klasická a intuitivní diagnostika  

11.víkend - 6. až 8. května

Trauma, terapeutický rozhovor, konstelace a krizová intervence 

12.víkend - 10. až 12. června  (mimo Prahu) 

Experimentální, globální konstelace, závěr, slavnostní předání certifikátů.

Náměty, které zaznívají při reflexích od účastníků jsou brány jako rozvinutí a obohacení kurzu. 

Cíle výcviku

    Bezpečný a inspirativní prostor pro získání nových poznatků, metod a rozšíření intuice

    Osvojení si základů konstelační práce s hudbou a nových hudebně-dramatických technik v praxi, nalezení vlastní metody práce se skupinou a s jednotlivcem.

     Rozvoj intuice, komunikace slovní i mimoverbální, zdravého sebeprosazení a všech tří druhů inteligence, odložení starých, mentálních vzorců, vnitřní stabilita.

  Účast ve výcvikové skupině

     Výcvik je náročný emočně, i na osobní nasazení. Hluboké souvislosti, které se občas vynoří, mohou překvapit.

      Účast ve skupině předpokládá toleranci a jistou odpovědnost vůči skupině, jejíž členové si pomáhají a naplňují  základní systemické principy v praxi.

      Výcviková skupina je bezpečným přátelským prostředím. Namísto kritiky a posuzování hledáme vždy porozumění sobě a  druhým. Nejlepším expertem na svůj život je každý sám.

Místo konání 

   Setkání se budou konat pravidelně každý druhý měsíc v centru Prostor8, Praha 2, Šmilovského 8, u Groebových sadů. Červnové víkendy, se konají mimo Prahu.

Ubytování v Praze

   v centru Zahrada (Praha 3) se mimopražští účastníci mohou po dohodě s asistentkou, za symbolickou cenu ubytovat.

 Časová struktura víkendů orientačně 

pátek:                18.00 - 19.30/19:45 - 21.00

sobota:              10.00 - 11.30/11.45 -12.30,

  odpoledne :   14.00 - 15.30/15.45 - 17.30/17:45 –20:00

neděle :              10:00 - 11.30/11:45 – 13:00 

Jednotlivé pracovní bloky

   trvají cca půldruhé hodiny, poté následuje patnácti až dvacetiminutová pauza. 

Celkem představuje výcvik 300 výukových hodin.

Absence 

   tolerance neúčasti činí maximálně 20 % z celkového rozsahu kurzu, tedy maximálně dva víkendy, má -li účastník získat osvědčení o absolvování.

(Kdo se nezúčastnil tří nebo více víkendů, ztrácí kontakt s vývojem skupiny.)

Zakončení výcviku

  Absolventi dostanou na závěr osvědčení o řádném absolvování výcviku.

Cena výcviku  

   Náš kurz patří mezi kvalitní a přitom cenově dostupné dlouhodobé výcviky v ČR.

Cena za celý dvouletý výcvik                48.000.- Kč    

Rozvržení plateb

2020

Záloha 3000,- Kč do 1. září

1.    do 1. listopadu 5000,- Kč (doplatek )

(Je možné zaslat i celou první splátku, nebo (proti faktuře) úhradu

za celý první rok výcviku. )

2021 

2. do 30. ledna 2021                    8000,- Kč

3. do 30. dubna 2021                   8000,- Kč 

  V následujícím roce proběhnou platby analogicky 

1. platba :  do 30. září 2019         8000,- Kč 

2. platba : do 30. ledna 2020        8000,- Kč 

3. platba : do 30. dubna 2020       8000,- Kč 

 

Platby zasílejte na účet u České spořitelny

     č.   975 552 163 / 0800 

do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno, pro snadnější identifikaci odesilatele.  

Ze Slovenska

   na číslo účtu: 0975552163 / Kód banky: 0800 

IBAN: CZ19 0800 0000 0009 7555 2163 / 

BIC: GIBA CZ PX 

Cena zahrnuje 

   využívání pronajatých prostor a zázemí, knihu SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE, nebo jinou knihu hl. lektora, odměnu lektorům, pracovní CD s řadou nahrávek použitelných v práci se skupinami a občerstvení. 

Dále cena zahrnuje individuální konzultaci s hl. lektorem nebo se supervizorkou.

Další případné konzultace si už účastník hradí sníženou částkou 400,- / hod. Prostory, pomůcky a potřebné vybavení zajistí pořadatel.

 Cena nezahrnuje dopravu, stravu a ubytování. 

 Storno podmínky

   při odhlášení se do dvaceti dnů před zahájením kurzu propadá polovina zálohy, při pozdějším odhlášení se propadá záloha celá, není-li účastníkem určen náhradník. 

Po absolvování výcviku je jakýkoliv nárok na vrácení úhrady vyloučen.

Zrušení účasti

   Účastník může kdykoli zrušit svoji účast ve výcviku, již zaplacené zálohy mu však nebudou vráceny. 

Ve výjimečném případě mají lektoři po konzultaci se supervizorem právo účast frekventanta ve výcviku ukončit.  

 Odpovědnost

   Výcvik není náhražkou za lékařskou ani za pravidelnou terapeutickou péči.

   Účast ve všech aktivitách je dobrovolná. Pokyny lektorů jsou vždy jen doporučením. Každý účastník má odpovědnost sám za sebe. Při víkendových setkáních platí zákaz užívání drog či omamných látek.

Videoprocházka třetím během (2013)

Dnes už je ve výcviku řada nových metod.

https://www.youtube.com/watch?v=HO6-q7R6dFY

 

Kontaktní email: zsimanovsky@volny.cz


 

 

TOPlist