P r o f i l

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský - můj profesní životopis

    Prošel jsem řadou zaměstnání, vystudoval dramaturgii divadla na DAMU, psychologii na FF UFP, absolvoval tři výcviky: v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a dva v systemických konstelacích u Jana Bílého a u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara. Rovněž dva déledobé kurzy v muzikoterapii u Jitky Vodňanské a ve voice dialogu u Radima Resse.

    Řadu kratších kurzů, kterých jsem se účastnil, vedli: Jaroslav Herden, Wolfgang Mastnak, Stanislav Kratochvíl, Zdeněk Rieger, Svatopluk Morávek, Ilona Koťátková, Jan Bílý, Bhaghat, Marianne Franke Gricksch, Joseph Moreno, Wilhelm Steinmuller, Daan von Kampenhout, Wilfried Nelles, Robert Ramatherta Doetsch, Jirina Prekopová, Prasadam, Franz Ruppert, Victoria Sneh Schnabel...a další.

    Spoluzakládal jsem pražský literární klub Gloret, Krizové centrum RIAPS na Praze 3 /1991/, Sekci dramaterapie a muzikoterapie při ČLS s Blankou Kolínovou a Marcelou Litovovou  /2003/, Muzikoterapeutickou asociaci ČR /CZMTA/ a Českou asociaci systemických konstelací /ČASK/ a Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR. 

    Jsem členem Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA), České asociace systemických konstelací ČASK, České asociace pro psychoterapii ČAP a Lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR. Od r. 2014 jsem též profesním členem World Federation of Music Therapy WFMT. 

    Rovněž jsem autor a spoluautor sedmi knih, dvou DVD a řady relaxačních CD pro děti a pro dospělé, lektorem kurzů a výcviků. Mám soukromou psychologickou praxi v Praze.

 

TOPlist