Kampa 30.9.nedělní konstelace (plní se)

 

 

KONSTELACE S HUDBOU

            V PODKROVÍ DIVADLA KAMPA 

Zdeněk Šimanovský

*

Poslechněte si dříve, než přijdete tuhle moji relaxaci, je možné

že vám poslech přinese inspiraci na vaši konstelační zakázku:

Relaxační hudba a slovo pro zklidnění mysli a duše

Setkání s vnitřním dítětem  

https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

 
 

 

Aktuální termín : 

neděle 30. září 2018

od 10:00 do 17:00 hodin 

(zbývá několik volných míst ) 

 

     Staré nefunkční vzorce, od rodičů, prarodičů  a učitelů, které nám

předali výchovou, nebo jsme si je osvojili sami, zde za podpory

skupiny, konstelací a hudby odkládáme, zbavujeme se jich. 

 

    Přichází prožívání a jednání, které nám dovoluje být sebou

samým a být šťastný/šťastná....

 

    Někdy tomu říkám citová bezdlužnost, t.j. stav kdy už nikomu v

citové rovině nic nedlužíme ...:) Přijďte, uvidíte a zažijete :)   

*

 

Častá témata vašich zakázek :

vztahy mezi rodiči a dětmi (včetně dospělých dětí), tyran v rodině,

zoufale "hodný kluk, hodná holka", neprožitá puberta, vnitřní rebel,

závislost, rozpaky, stud a nejistota, rozvody, konflikty, zablokovaná

spontaneita, mnohaletá "zeď " mezi sourozenci, náhradní rodinnná péče,

psychické problémy, incest, krizová intervence, první psychopomoc,

duševní sebeobrana, marná snaha otěhotnět, záměna rolí v rodině 

(např. dcera supluje matce maminku , syn otci otce, apod.), 

neobjasněné zdravotní obtížesexuální dysfunkce, atd. 

 

**

    Konstelace v mém podání prolíná živá hudba....improvizace

na kytaru a zpěv, také o přestávkách si občas docela nepovinně

zazpíváme při kytaře, občas použijeme i techniku muzikoterapie. 

 

Pokud nehrajete na klavír, můžete si přinést svůj hudební nástroj ! 

 

**

    Cena semináře : 1.000,- Kč (nebo 40 eur) zahrnuje užívání

prostor, občerstvení.

(Pozn.: pro účastníky přihlášené na 30.9., kteří zaslali zálohu zůstává cena 800,- Kč)  

*

Chcete-li přijít, zašlete jen stručnou přihlášku (postačí věta) a

zálohu 500,- Kč (20 eur) na účet č. 975 552 163/ 0800

Doplatek na místě. 

**

Stornopodmínky : Při zrušení účasti 6 a více dnů před začátkem

kurzu platbu vracíme nebo ji převádíme na další akci. Storno účasti 

5 – 0 dní před začátkem kurzu je ve výši 100% ceny. Výměna osob

je možná kdykoli.  

**

Kapacita sálku v podkroví divadla je omezena. 

**

Lektor :  Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský

 

Přihlášky :  viz. níže 

 

Další informace : sekcesmt@seznam.cz  či  603 750 017

 

**Jiné příklady témat, která konstelacemi konstelacemi řešíme:


Nejistota, stud, nízké sebevědomí

Žárlivost, nedůvěra, strach z opuštění

Odmítání vlastního těla

Závislosti na živých i neživých objektech

Nutkavé opouštění vztahů

Opakované opuštění partnery

Podřízenost nebo agrese ve vztahu

Vyčerpání zdrojů, vlastních i ve vztahu

Sebekázeň, nezvladatelné emoce

Citová nebo celková otupělost

Nechuť k sexu, problémy s ním

Zásahy rodičů do osobního života

Problémy s dětmi a v rodině

Zdravotní problémy

Další rodinná, pracovní nebo osobní témata

 

Hluboký prožitek ve vlastní konstelaci, nebo při účasti v cizím příběhu

v roli zástupce se může pro vás opravdu mnohé změnit. Tam kde byla dřív 

prázdnota, nedůvěra a tlak, napětí, tam může proudit spontánní radost,

pocity sounáležitosti a důvěry.


*

A co získáme ? 

Konstelace s hudbou umožní to, že 

 

* jsme tělesně i duševně zdravější

ženy zkrásní, jak se dostanou do kontaktu se svým srdcem

* ženy i muži najdou své místo v rodinném systému

* dostaneme se "do své síly" 

* porozumíme lépe životu, lidem a sobě 

* jsme vyrovnanější 

* máme lepší vztah k blízkým, s dalšími lidmi a hlavně sami k sobě 

* rozšíří se nám (značně) schopnosti komunikace 

* a tím také schopnost sebeprosazení 

* prohlubujeme vědomí sebe = zdravé sebevědomí

* máme větší schopnost vyrovnávat se s těžkými situacemi

* rozvíjíme svoji intuici a smysl pro humor 

* vracíme se k původním zdrojům a k nejvyššímu zdroji : "domů"...:) 

 

 

 

 

 


Přihláška na celodenní konstelace

Jméno a příjmení *
Kontaktní e-mail *
Telefon *
Chci se pouze účastnit - chci svoji konstelaci
Opište číslo
TOPlist