Kampa 30.9.nedělní konstelace (plní se)

 

 

 

KONSTELACE S HUDBOU – ANTIŠKOLA

Zdeněk Šimanovský

 

Aktuální termín : 

sobota 9. června 2018 od 10:00 - 17:00

(plní se) 

 

     Staré nefunkční vzorce, od rodičů, prarodičů  a učitelů, které nám

předali výchovou, nebo jsme si je osvojili sami, zde za podpory

skupiny odkládáme, zbavujeme se jich. 

 

    Přichází pak prožívání a jednání, které dovoluje být sebou

samým a být šťastný/šťastná....

    Někdy tomu taky říkáme citová bezdlužnost, t.j. stav kdy nikomu už v

citové rovině prostě nedlužíme nic...:) Přijďte, uvidíte a prožijete :)   

*

Častá témata vašich zakázek :

    vztahy mezi rodiči a dětmi (včetně dospělých dětí), tyran v rodině,

zoufale "hodný kluk, hodná holka", neprožitá puberta, vnitřní rebel,

závislost, rozpaky, stud a nejistota, rozvody, konflikty, zablokovaná

spontaneita, mnohaletá "zeď " mezi sourozenci, když nefunguje náhradní

rodinnná péče, psychické problémy, incest, psychologická první pomoc,

duševní sebeobrana, marná snaha otěhotnět , záměna rolí v rodině 

(např. dcera dělá mamninku matce, syn otci, apod.), zdravotní obtíže

lékaři neobjasněné, sexuální dysfunkce, atd. 

 

**

    Konstelace často prolíná živá hudba....improvizace na kytaru a zpěv, o 

přestávkách si nepovinně zazpíváme při kytaře, občas použijeme i

něco z muzikoterapie. Můžete si sebou vzít hudební nástroj ! 

**

    Cena semináře : 800,- Kč (nebo 32 eur) zahrnuje užívání

prostor, občerstvení 

**

    Hodláte-li přijít, zašlete stručnou přihlášku (postačí věta) a

zálohu 400,- Kč (16 eur) na účet č. 975 552 163/ 0800

Doplatek na místě. 

**

Stornopodmínky : Při zrušení účasti 6 a více dnů před začátkem

kurzu platbu vracíme nebo ji převádíme na další akci. Storno účasti 

5 – 0 dní před začátkem kurzu je ve výši 100% ceny. Výměna osob

je možná kdykoli.  

**

Kapacita sálku v podkroví divadla je omezena. 

**

Lektor :  Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský

 

Přihlášky :  viz. níže 

 

Další informace : sekcesmt@seznam.cz  či  603 750 017

 

**

 

konstelace s hudbou nám umožní to, že 

 

* jsme tělesně i duševně zdravější

ženy zkrásní, jak se dostanou do kontaktu se svým srdcem 

* ženy i muži najdou své místo v rodinném systému

* dostaneme se "do své síly" 

* porozumíme lépe životu, lidem a sobě 

* jsme vyrovnanější 

* máme lepší vztah k blízkým, s dalšími lidmi a hlavně sami k sobě 

* rozšíří se nám (značně) schopnosti komunikace 

* a tím také schopnost sebeprosazení 

* prohlubujeme vědomí sebe = zdravé sebevědomí

* máme větší schopnost vyrovnávat se s těžkými situacemi

* rozvíjíme svoji intuici a smysl pro humor 

* vracíme se k původním zdrojům a k nejvyššímu zdroji : "domů"...:) 

 

 

 

 

 


Přihláška na celodenní konstelace

Jméno a příjmení *
Kontaktní e-mail *
Telefon *
Chci se pouze účastnit - chci svoji konstelaci
Opište číslo
TOPlist