Kampa 21.X. nedělní konstelace (plní se)

 

 

KONSTELACE S HUDBOU

            V PODKROVÍ DIVADLA KAMPA 

 

Téma vnitřní dítě - duše. Konstelace na základě vašich zakázek, při nichž lektor ve vhodných momentech písní, která koresponduje s probíhající situací, uvolní emoce postav a posílí probíhající proces. 

*

Poslechněte si dříve, než přijdete tuhle mou relaxaci, je možné že vám poslech přinese inspiraci na vaši konstelační zakázku: 

Relaxační hudba a slovo pro zklidnění mysli a duše

Setkání s vnitřním dítětem  

https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

 
 

 

Aktuální termín : 

neděle 21. října 2018

od 10:00 do 17:00 hodin 

(kapacita je omezena, plní se ) 

 

     Staré nefunkční vzorce, od rodičů, prarodičů  a učitelů, které nám

předali výchovou, nebo jsme si je osvojili sami, zde za podpory

skupiny, konstelací a hudby odkládáme, zbavujeme se jich. 

 

    Přichází prožívání a jednání, které nám dovoluje být sebou

samým a být šťastný/šťastná....

 

    Někdy tomu říkám citová bezdlužnost, t.j. stav kdy už nikomu v

citové rovině nic nedlužíme ...:) Přijďte, uvidíte a zažijete :)   

*

 

Častá témata vašich zakázek :

vztahy mezi rodiči a dětmi (včetně dospělých dětí), tyran v rodině,

zoufale "hodný kluk, hodná holka", neprožitá puberta, vnitřní rebel,

závislost, rozpaky, stud a nejistota, rozvody, konflikty, zablokovaná

spontaneita, mnohaletá "zeď " mezi sourozenci, náhradní rodinnná péče,

psychické problémy, incest, krizová intervence, první psychopomoc,

duševní sebeobrana, marná snaha otěhotnět, záměna rolí v rodině 

(např. dcera supluje matce maminku , syn otci otce, apod.), 

neobjasněné zdravotní obtížesexuální dysfunkce, atd. 

 

**

    Konstelace v mém podání prolíná živá hudba....improvizace

na kytaru a zpěv, občas použijeme i vhodnou techniku muzikoterapie. 

*

Můžete si přinést hudební nástroj na který jste schopni improvizovat. 

*

Cena semináře : 1.000,- Kč (nebo 40 eur) zahrnuje lektorné   

užívání sálu a přilehlých prostor, malé občerstvení.

 

*

Chcete-li přijít, zašlete stručnou přihlášku a zálohu 500,- Kč (20 eur)

na účet č. 975 552 163/ 0800 Doplatek na místě. 

**

Stornopodmínky : Při zrušení účasti 14 a více dnů před termínem

konání platbu vracíme nebo ji převádíme na další akci. 

Storno účasti  14 – 0 dní před začátkem kurzu je ve výši 100% ceny.

Výměna osob je možná kdykoli.  

*

Kapacita sálku v podkroví divadla je početně omezena. 

*

Lektor :  Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský

 

Přihlášky :  viz. níže 

 

Další informace : sekcesmt@seznam.cz  či  603 750 017

*Jiné příklady témat, která konstelacemi konstelacemi řešíme:


Nejistota, stud, nízké sebevědomí

Žárlivost, nedůvěra, strach z opuštění

Odmítání vlastního těla

Závislosti na živých i neživých objektech

Nutkavé opouštění vztahů

Opakované opuštění partnery

Podřízenost nebo agrese ve vztahu

Vyčerpání zdrojů, vlastních i ve vztahu

Sebekázeň, nezvladatelné emoce

Citová nebo celková otupělost

Nechuť k sexu, problémy s ním

Zásahy rodičů do osobního života

Problémy s dětmi a v rodině

Zdravotní problémy

Další rodinná, pracovní nebo osobní témata

 

Hluboký prožitek ve vlastní konstelaci, nebo při účasti v cizím příběhu

v roli zástupce se může mnohé změnit. Tam kde byla dřív prázdnota, 

nedůvěra a tlak, napětí, tam může proudit radost, pocity sounáležitosti a důvěry.


*

A co získáme ? 

Konstelace s hudbou umožní to, že 

 

* jsme tělesně i duševně zdravější

ženy zkrásní, jak se dostanou do kontaktu se svým srdcem

* ženy i muži najdou své místo v rodinném systému

* dostaneme se "do své síly" 

* porozumíme lépe životu, lidem a sobě 

* jsme vyrovnanější 

* máme lepší vztah k blízkým, s dalšími lidmi a hlavně sami k sobě 

* rozšíří se nám (značně) schopnosti komunikace 

* a tím také schopnost sebeprosazení 

* prohlubujeme vědomí sebe = zdravé sebevědomí

* máme větší schopnost vyrovnávat se s těžkými situacemi

* rozvíjíme svoji intuici a smysl pro humor 

* vracíme se k původním zdrojům a k nejvyššímu zdroji : "domů"...:) 

 

 

 

 

 


Přihláška na celodenní konstelace

Jméno a příjmení *
Kontaktní e-mail *
Telefon *
Chci se pouze účastnit - chci svoji konstelaci
Opište číslo
TOPlist