Kampa 18.11.nedělní konstelace (plní se)

 

 

KONSTELACE S HUDBOU     V DIVADLE KAMPA 

    Milí přátelé, srdečně vás zvu na další Konstelace s živou hudbou v příjemném

podkroví divadla Kampa. Aktuální termín :

                neděle 18. listopadu 2018 od 10:00 h. 

Témata : vaše zakázky, vnitřní dítě, sebe vědomí.

*

Můžete si, dřív nežli přijdete, poslechnout tuto moji relaxaci.

Poslech vám možná dá inspiraci i na konstelační zakázku: 

 

            Relaxační hudba a slovo pro zklidnění mysli a duše

            Setkání s vnitřním dítětem  

            https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

 

*

Co se děje při mých konstelacích :

zvědomujeme a často odkládáme staré nefunkční mentální vzorce, automatismy

prožívání a jednání, které jsme si osvojili během života. Nacházíme odvahu a

schopnost přijmout danost. To vše za účastné podpory skupiny a živé hudby. 

*

Častá témata konstelačních zakázek :

vztahy mezi rodiči a dětmi (včetně dospělých dětí),

vzorec "hodný kluk, hodná holka" a puberta, vnitřní rebel, 

závislost, rozpaky, nejistota, rozvod, konflikty, komunikace

zablokovaná spontaneita, marná snaha otěhotnět, 

záměna rolí v rodině  (když děti suplují rodiče svým vlastním rodičům) 

Komunikační "zeď " mezi členy rodiny, náhradní rodinnná péče,

déledobé zdravotní psychické problémy, krizová intervence, 

neobjasněné zdravotní obtíže, sexuální dysfunkce, ztráta životní energie

a další. 

*

Hluboký prožitek při účasti v cizím příběhu v roli zástupce anebo ve vlastní konstelaci,

může mnohé změnit. Tam kde byla dřív prázdnota, nedůvěra a napětí, může proudit radost 

a důvěra.

*

Konstelace s hudbou způsobují že : 

* jsme zdravější tělesně a také duševně 

* ženy v plném kontaktu se svojí duší zkrásní 

* muži i ženy se dostávají znovu "do své síly" 

* porozumíme lépe životu, lidem a sobě 

* jsme vyrovnanější 

* máme lepší vztahy s blízkými lidmi, i sami se sobou 

* rozšíří se naše schopnosti komunikace a to nejenom slovy

    (Zhruba 75 - 80 % informací při komunikaci mezi lidmi probíhá mimoslovně (gesta,

    mimika, pohyby, ap.) a pouze 20 % informací při komunikaci je předáváno slovy.)

* zlepší se schopnost sebeprosazení 

* jsme schopni se vyrovnávat lépe i s náročnými situacemi

* rozvíjíme svou intuici a smysl pro humor 

* nacházíme cestu k původnímu a nejvyššímu zdroji, "domů"... :) 

 

*

Cena :

celodenního semináře je 1000,-  Kč (nebo 40 eur). Zahrnuje lektorné  užívání sálu a

přilehlých prostor a malé občerstvení.

*

Když chcete přijít, zašlete jen stručnou přihlášku (postačí věta) na sekcesmt@seznam.cz

a zálohu 500,- Kč (20 eur) na účet č. 975 552 163/ 0800 Doplatek na místě. 

*

Stornopodmínky : 

Při zrušení účasti 5 a více dnů před termínem konání platbu vracíme nebo ji

převádíme na další akci. Storno účasti  5 – 0 dní před začátkem kurzu je ve výši 100%

zálohy. Výměna osob je možná kdykoli.  

*

Kapacita sálku v podkroví divadla je početně omezena, proto s přihláškou neváhejte!

Naviděnou na Kampě :)   

Zdeněk

 

 

 


Přihláška na celodenní konstelace

Jméno a příjmení *
Kontaktní e-mail *
Telefon *
Chci se pouze účastnit - chci svoji konstelaci
Opište číslo
TOPlist