Jenom tak ...


"Změna ve světě pochází od jednotlivých osob, z vnitřního klidu v jejich srdcích. Tak jako se vlnění šíří, když jeden oblázek spadne do vody, mohou mít činy jednotlivců dalekosáhlé následky." – Jeho Svátost Dalai Lama

 

Zajímavé myšlenky TEAL SCOTT

https://www.youtube.com/watch?v=tXL8GtV_-g8

 

Free hugs in Sondrio Italy - Nejcennější věci na světě jsou zadarmo...

http://www.youtube.com/watch?v=hN8CKwdosjE

 

* * *

ZLO NEEXISTUJE ! 


Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je vše co existuje stvořeno

Bohem?

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano je to stvořeno Bohem

Stvořil Bůh vše? Zeptal se profesor

Ano, pane! Odpověděl student.

Profesor se tedy zeptal: Jestliže Bůh stvořil vše, to znamena ze Bůh stvořil i zlo,

které existuje. A díky principu, naše činnost určuje nás samé, Bůh je zlo.

Jak to student uslyšel, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.


Najednou zvedl ruku jiný student: Pane profesore mohu Vám položit otázku?

Samozřejmě, řekl profesor. Student se postavil a zeptal se : Existuje chlad?

Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?

 

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval:

Ve skutečnosti pane chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti

chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich 

energii na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě

přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme

měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v

nepřítomnosti tepla.

 

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

Samozřejme že existuje - odpověděl profesor.

Znova nemáte pravdu, tma také neexistuje.

Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomné světlo. Můžeme zkoumat světlo, 

ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, a zkoumat svazek paprsků, ale tma se změřit

nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je jen pojem,

který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla. 

 

Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo?

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita 

ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, vše to není nic jiného než projevy zla.

 

Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra,

tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo

přichází, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla a

tepla a lásky.

 

Profesor usedl.

 

Ten mladý student se jmenoval Albert Einstein.

 

***

 

Náboženské a politické ideologie jsou ego lidstva. 

                                                                        A. Einstein 

** ** **


CHYBA PŘEKLADU                (z knihy MATRIX, str. 170)

Pozdější západní překlad z aramejštiny :  Otče náš, jenž jsi na nebesích...

 

Původní překlad tohoto textu :  

Ty zářící, jenž svítíš uvnitř nás a vně, i tma svítí když se rozpomene.

 

 

 

TOPlist