I n d i v i d u á l n í terapie

 

Individuální sezení, osobní rozvoj, psychoterapie, 

Než přijdete, můžete si poslechnout mou relaxaci o Setkání s vnitřním dítětem 
 

 

                                        

 

Metody, postupy, které užívám po dohodě a po souhlasu klienta

 

    Klasický rozhovor - ve kterém mapujeme situaci a příběh. Rozhovor má uvolňující efekt. Klient mluví o nvěcech které ho trápí a o kterých často ještě s nikým nemluvil.Někdy je dokonce tajil i sám před sebou. 

    Individuální konstelace -  při ní používám zástupné předměty (krystaly), které suplují významné postavy a témata z vašeho života. Máme tak před sebou celý váš systém (rodinu třídu, školu, firmu, atd.) jako na dlani. Získáváte tak rychle náhled na skutečnou podobu vztahů které v něm panují. 

     Individuální dramaterapie -  někdy si po dohodě přehráváme si problematické, např. konfliktní situace formou dramatického zpřítomnění. Můžete si tak osvojit zdravě asertivní a účinné formy komunikace ve sporu. 

     Individuální intuitivní muzikoterapie - když je to vhodné a po dohodě můžete pocity ventilovat hrou na orffovy nástroje, nebo si můžeme spolu zazpívat s kytarou,  můžete i relaxovat při hudbě. Vaše prožitky pak zreflektujeme. 

     Voice Dialogue - vnitřní postavy si při této efektivní technice uvědomují svou identitu a účinky svého jednání, začínají se vnímat a komunikovat spolu. 

Metodu vytvořili manželé Hal a Sidra Stoneovi (USA), na ně potom navázali Artho a Weeta Wittemann ("Inteligence duše", Pragma Praha 2000).

 

Specializace 

    Řešíme vztahové kolize, deprese, syndrom vyhoření, závislosti, stres, úzkosti a nespavost, problémy v rodině, s dětmi, náhradní rodinnou péč, problémy v komunikaci, nebo potíže s nejasnou příčinou...

    Klienta vždy respektuji a spolu hledáme porozumění dané věci, přístup ke zdrojům a a optimální řešení. Samozřejmá je diskrétnost. 

    Mými klienty jsou lidé z nejrůznějších profesí, pozic a věkových kategorií, jednotlivci i dvojice z Prahy, z dalších míst v ČR a z jiných zemí.

    Pracuji s umělci, právníky, s lidmi z pomáhajících profesí a s dalšími.

    

Některé moje poznatky

     Když dítě (i dospělé) na sebe bere odpovědnost za štěstí své matky, otce, nebo dokonce za štěstí obou rodičů je na špaté cestě. 

    Vzdor není svoboda a svoboda není vzdor.

    Stav "nevím" není projevem neschopnosti, může být branou k zázrakům. 

 

Mé kompetence :

    FF - jednooborová psychologie, tři sebezkušenostní výcviky, kurz krizové intervence, devítiměsíční kurz Voice dialogu a řada kratších kurzů.

Praxe :

    Lůžková psychiatrie pro děti, Nemocnice Na Františku, Psychiatrická léčebna Bohnice (2 roky), Linka bezpečí pro děti (1 rok) a linka důvěry pro dospělé krizového centra RIAPS (8 let). Individuálně pracuji s klienty od r. 1994.

 

Jazyky :

    mluvím česky a rusky (s překladatelem lze i v jiných jazycích) 

 

Ceny :

    1 hodina / 600,- Kč /nebo 25 e

    1,5 hod. /1.000,- Kč / nebo 40 e 

    dvojice (poradenství, párová terapie) 1,5 hod. / 1.200,- Kč / nebo 45 e   

    firemní konstelace a poradenství - od 1500,- Kč /nebo 60 e /

        ev. dle dohody 

 

Adresa : 

    Vinohradská tř. 116 / 4. p., Praha 3, 130 00

 

Spojení : 

    od zast. metra -A- (Flora), nebo busu 136, 175 - pěšky 300 m

ve směru do centra, nebo tram č. 11, 13 do zast. Radhoštská. 

*

 

Když něco děláme pro svůj rozvoj,

    najdeme cestu ke zdrojům, sílu a porozumění sobě i druhým, cítíme se líp my sami,  a také naši blízcí, lidé okolo nás.

    Vrací se nám chuť do života, a oddechnou si naše děti, které se mohou začít věnovat naplno svému životu.

 

„Selhával jsem v životě znovu a znovu. A právě proto jsem uspěl.“

               napsal slavný basketbalista Michael Jordan

*

Nevlastní děti a náhradní rodina

    Občas pracuji s dětmi klientů, s pěstouny, s adoptivními rodiči. Systemické principy uplatněné v praxi jim prospívají a mnohdy jim doslova změnily život. 

 

Zpětné vazby  

        Klienti mi opakovaně sdělují že vnímají změny k lepšímu poměrně brzy, někdy už po jednom nebo po několika sezeních. Někteří přijdou párkrát a s někerými se známe už po řadu let. Přicházejí tehdy, když potřebují. 

*

Kontakty :

 

tel.: + 420 603 750 017 

mail: zdenek@simanovsky.cz

 

    SKYPE: muzikoterapie  

    Časy a ceny jako při osobní konzultaci, viz. výše.

    Úhrady zašlete na č. ú. : 975 552 163 / 0800

 IBAN:   CZ19 0800 0000 0009 7555 2163

GIBA    CZ PX

 

                                                   

 


Formulář

Jméno  *
Profese, zařazení  *
Mám problém  *
 
 
 
Zavolejte mi na tel.č.
Doba kdy zavolat
Zakázka (nepovinné)
Opište číslo
TOPlist