I n d i v i d u á l n í terapie

 

Individuální sezení, osobní rozvoj, psychoterapie, 

Než přijdete, můžete si poslechnout tuto moji relaxaci pro zklidnění mysli a duše.
Je to 23 minut. Můžeme pak začít tím, co se vám při poslechu vybavilo a o vašich dojmech ze setkání s Vnitřním dítětem...:) Příjemný poslech..   

 

                                        

 

Metody, postupy, které mám k dispizici 

 

     Individuální konstelace -  kromě běžného rozhovoru používám také zástupné předměty (krystaly), které suplují významné postavy a témata ze života klienta. Má tak před sebou celý svůj systém (rodinu třídu, školu, firmu, tělo, tým) jako na dlani, včetně vztahů, jaké v systému jsou. 

 

     Individuální dramaterapie - opět v případě, že je to v rámci probíhající terapie vhodné a klient souhlasí, přehráváme si problematické, např. skrytě konfliktní situace v rámci dramatického zpřítomnění. Klient si tak osvojí vhodné, zdravě asertivní a účinné formy komunikace v kontextu, v němž to prozatím v běžném životě neumí. 

 

     Individuální intuitivní muzikoterapie - když je to v rámci sezení vhodné a když klient chce, může své pocity ventilovat spontánně hrou na orffovy nástroje, někdy si i zazpíváme s kytarou, může také relaxovat při hudbě. 

 

     Voice Dialogue - vnitřní postavy si uvědomují svou identitu a dopady svého jednání, začínají se navzájem vnímat a komunikovat spolku. Silná a účinná metoda, kterou vytvořili manželé Hal a Sidra Stoneovi (USA) a na ně potom navázali Artho a Weeta Wittemann ("Inteligence duše", Pragma Praha 2000).

 

 

Specializace 

 

    Moji klienti jsou lidé nejrůznějších profesí, pozic a věkových kategorií, jednotlivci a nebo dvojice z Prahy, z různých míst a měst v ČR, ze Slovenska, občas i z jiných zemí.

Pracuji často s lidmi z oblasti umění, pomáhajících profesí,ale nejenom s nimi.

    Řešíme například kolize v partnerství, deprese, syndrom vyhoření, závislosti, stres, nebo úzkosti a nespavost, problémy v původní nebo v současné rodině, rozvody a problémy s dětmi, náhradní rodinnou péč, potíže s nejasnou příčinou...a další témata.

Klienta vždy respektuji a společně pro něj (pro ni) hledáme širší přístup ke zdrojům a řešení. Samozřejmá je diskrétnost. 

 

Některé moje poznatky

    Dítě, i dospělé, které na sebe bere odpovědnost za štěstí své matky, otce, nebo dokonce za štěstí obou rodičů je na špaté a velmi únavné cestě. 

    Vzdor není svoboda a svoboda není vzdor.

    Stav "nevím" není projevem neschopnosti, ale může být branou k zázrakům. 

 

Mé kompetence :

FF - jednooborová psychologie, tři sebezkušenostní výcviky, tréning v krizové intervenci, devítiměsíční kurz Voice dialogu a mnoho kratších kurzů.

 

Praxe :

Lůžková psychiatrie pro děti, Nemocnice Na Františku, Psychiatrická léčebna Bohnice (2 roky), Linka bezpečí pro děti (1 rok) a linka důvěry pro dospělé krizového centra RIAPS (8 let). Individuálně pracuji s klienty od r. 1994.

 

Jazyky :

mluvím česky a rusky (s překladatelem lze i v jiných jazycích) 

 

Ceny :

* 1 hodina / 600,- Kč /nebo 25 e

* 1,5 hod. /1.000,- Kč / nebo 40 e 

* dvojice (poradenství, párová terapie) 1,5 hod. / 1.200,- Kč / nebo 45 e   

* firemní konstelace a poradenství - od 1500,- Kč /nebo 60 e /

ev. dle dohody 

 

Adresa : 

Vinohradská tř. 116 / 4. p., Praha 3, 130 00

 

Spojení : od zast. metra -A- (Flora), nebo busu 136, 175 - pěšky 300 m

ve směru do centra, nebo tram č. 11, 13 do zast. Radhoštská. 

*

 

Když něco děláme pro svůj rozvoj,

najdeme-li cestu ke zdrojům, sílu a porozumění sobě i druhým, cítíme se líp my sami,  a také oni, naši blízcí a lidé kolem nás.

Vrací se nám chuť do života, a oddechnou si často děti, které se mohou začít (konečně) věnovat naplno svému životu.

*

Nevlastní děti a náhradní rodina

Občas pracuji s dětmi klientů, s pěstouny, s adoptivními rodiči. Systemické principy uplatněné v praxi jim velmi prospívají a mnohdy jim doslova změnily život. 

 

Zpětné vazby  

Odezvy od mých klientů a účastníků skupin jsou velmi dobré (viz. také Mám mnpho kladKlienti u mne vnímají změny k lepšímu někdy po jednom nebo po několika setkáních. Někteří přijdou párkrát, jiní chodí rok, a s někerými se známe už mnoho let. Přicházejí za mnou když to potřebují. 

*

Pokud si nechcete jenom stěžovat a chcete se sebou opravdu něco udělat, zavolejte, anebo napište :

 

        mobil :                     +420 603 750 017 

 

        SKYPE :                        muzikoterapie  

        Časy a ceny jako při osobní konzultaci, viz. výše.

 

        Úhrady v zasílejte na č.ú. 158 589 062 / 0300 

        Ze zahraničí : BIC (SWIFT) KÓD CEKOZPP

        IBAN : cz33 0300 0000 0001 5858 9062 

 

        E - maily :              zsimanovsky@volny.cz  

                                       zdenek@simanovsky.cz

 

 

                                   

 


Formulář

Jméno  *
Profese, zařazení  *
Mám problém  *
 
 
 
Zavolejte mi na tel.č.
Doba kdy zavolat
Zakázka (nepovinné)
Opište číslo
TOPlist