Co jsou konstelace a co vám mohou dát

 

Konstelace systémů  

jsou jedna z nových, účinných metod osobnostního rozvoje. Průběh podle autora metody :

"Klient si vybere se skupiny zástupce za členy své rodiny a postaví jednoho po druhém do vzájemného vztahu....když jsou zástupci rozestaveni, vidíme, že cítí jako jako lidé, které reprezentují, aniž by je znali. Takže vědí o lidech, které neznají. To vypovídá něco o lidském založení. Nejsme jen sami za sebe, jsme propojeni s mnoha jinými, velmi nevyzpytatelným způsobem. To, co také vychází při rodinných konstelacích na světlo je, že na konci jsou si všichni v rodině rovni. Nikdo není lepší, nikdo horší. Takže nakonec můžeme být velmi pokorní a přijmout své místo v rodině. A tím, že přijmeme naše správné místo v rodině se cítíme dobře a svobodně."                                                                                                                                                                                                                                                                       B.Hellinger

 

                    Oblasti uplatnění                     (podle B.Hellingera)

 

Rodinné konstelace mohou pomoci lidem, kteří  

*mají problémy ve vztazích

*někoho hledají a přejí si mít vztah

*se chtějí osvobodit od příliš omezujících rodinných vazeb

*jsou konfrontováni s něčím velmi závažným

*chtějí už uzavřít svoje vnitřní nebo vnější konflikty

*hledají profesní úspěch

*chtějí po rozvodu najít správné místo pro svoje děti

*nedovolují sami sobě být úspěšní a šťastní

*stále prožívají zkušenost outsidera

 

Konstelace mohou pomoci najít řešení také

*při konfliktech a osudových událostech v rodině

*když mají vliv na rodinu historické skutečnosti

*v případech mobingu, opakované nemoci, ztráty motivace

*když je třeba zvládat kolize v týmu před restrukturací

 

Systemické konstelace

jsou alternativní terapeutická metoda, která čerpá z terapie rodinných systémů, z existenciální fenomenologie a z postojů příslušníků kmene Zulu k rodině. 

Jde o to odhalit prozatím nerozpoznanou dynamiku systému, která často zahrnuje více generací v rodině a vyřešit škodlivé účinky této dynamiky například tím, že proces povzbudí subjekt, aby se setkal s představiteli minulosti a aby přijal skutečnou realitu minulosti.

Rodinné konstelace se liší od kognitivní, behavioristické a psychodynamické psychoterapie. Jejich zakladatel Bert Hellinger začleňuje do popisu jejich funkce i představu o morfické rezonanci. 

Současné problémy a obtíže jednotlivce nebo rodiny mohou mít důležitou souvislost s traumaty, která utrpěly předchozí generace.Ti, kdo jsou postiženi, často o minulosti už nevědí nic a neznají ony původní události. 

Hellinger popisuje vztah mezi současnými a minulými problémy, které nejsou způsobeny přímou osobní zkušeností jako “systémové zapletení”. Ta se vyskytují, když rodinu postihla nevyřešená vážná traumata jako je vražda, sebevražda, náhlá úmrtí dětí anebo mladých lidí, matky při porodu, zneužití. atd. Významnou roli zde hrají i války, okupace, emigrace a přírodní katastrofy. Díky nim mnozí lidé např. přestali projevovat spontánní emoce. 

 

Konceptuální základ

Filozofická orientace rodinných konstelace vznikla integrací psychoterapie s fenomenologickým pohledem na rodinné systémy s prvky domorodé duchovní mystiky. Fenomenologická linie – filozofové Franz Brentano, Edmund Husserl a Martin Heidegger.

Spíše než snaze pochopit mysl, emoce a vědomí, se existenční fenomenologie otevírá vnímání úplného panoramatu lidských zkušeností a snaží se pochopit jejich smysl.

Rodinné konstelace  vycházejí z psychologie rodinných systémů. Hlavními postavami tohoto proudu byli Jacob Lewi Moreno, zakladatel  psychodramatu, dále Ivan Böszörmenyi – Nagy, průkopník transgeneračního systémového myšlení; Milton Erickson, průkopník krátké terapie a hypnoterapie; Eric Berne, který razil pojem životních scénářů a Virginia Satirová, označovaná za matku rodinné terapie. Ta vytvořila na základě své psychoterapeutické praxe „model růstu“    a rozvinula metodu “sochání”.

V. Satirová je přímou předchůdkyní systemických konstelací. V minulém desetiletí byly osloveny metodou konstelací masy lidí a odborných pracovníků po celém světě.

Proces vychází z domorodého duchovního mysticismu, přispívá k uvolňování napětí, k oslabení emocionální zátěže a k řešení skutečných problémů. 

Bert Hellinger žil v padesátých a šedesátých letech jako římskokatolický kněz celkem šestnáct let v Jihoafrické republice. Hovořil plynně jazykem kmene Zulu a podílel se na jejich rituálech. Zvláštní význam viděl v tradičním postoji Zulu k rodičům a k předkům, který se značně lišil od postoje Evropanů.

Heidegger tvrdil že být člověkem, to znamená vstoupit do světa bez jasné logické, ontologické nebo morální struktury. V kultuře Zulu však Hellinger našel jistotu a rovnováhu, která byla charakteristickými znaky Heideggerova nepolapitelného autentického Já.

Tradiční obyvatelé Zulu žili a působili v náboženském světě, ve kterém bylo téma předků ústředním bodem. Předkové byli považováni za pozitivní, konstruktivní a tvůrčí přítomnost. Spojení s předky je také ústředním prvkem procesu konstelací.

            (podle Wikipedie)

TOPlist