Bratislava 20.-22.4.2018 (proběhl)

 

podrobné informace : 

 

KRAJINOU DUŠE NA LODI HUDBY

MGR., MGA. ZDENĚK Š I M A N O V S K Ý - WORKSHOP V BRATISLAVE !

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /www.simanovsky.cz/, známy český psychológ, pedagóg, muzikoterapeut  a konštelár v apríli opäť zavíta do Bratislavy.

Po úspešnom dvojročnom výcviku v hudobno-dramatických terapiách a konšteláciách a kurzoch v Banskej Bystrici, či v Prešove uskutoční v Bratislave víkendový kurz zameraný na nové MOŽNOSTI A METÓDY využitia systemických konštelácií a hudby v rozvoji osobnosti a v terapii.

Lektor pracoval v pražskom Krízovom centre, je členom Českej asociácie systemických konštelácií (ČASK), Českej asociácie psychoterapie (ČAP), a World Federation of Music Therapy (WFMT). V súčasnosti je externým lektorom UK a má súkromnú psychologickú prax v Prahe.

Je tiež autorom a spoluautorom siedmich úspešných kníh pre vychovávateľov, dvoch DVD a relaxačných CD. (Tu je ukážka: Relaxační hudba a slovo pro zklidnění mysli a duše -    Setkání s vnitřním dítětem: https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s )

Na víkendovom seminári sa zameriava na nové a prekvapivé možnosti systemickej muzikoterapie, ktoré môžu veľmi efektívne a hlboko ovplyvniť náš život.

Dozviete sa o základných systemických zákonitostiach, ktoré si budete môcť vyskúšať „na vlastnej koži“ a overiť si tak ich účinnosť. Vedľa minima nevyhnutnej teórie zažijete množstvo zaujímavých metód v praxi.

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na metódy rozvoja emocionálnej a spirituálnej inteligencie, intuície a hudobnosti za účasti konštelácií s hudbou, tiež na sebaskúsenosť, hlbšie porozumenie vlastnému životu a životu iných ľudí.

Kurz je interaktívny, zameraný na prax a zúčastnení získajú certifikát o jeho absolvovaní. Je vhodný pre odborníkov i laikov so záujmom o osobný rozvoj a lepšie porozumenie vlastnému životu.

Kurz bude tiež ochutnávkou pre záujemcov o účasť v skupine ďalšieho behu dvojročného výcviku v expresívnych a alternatívnych terapiách, ktorý zahájime začiatkom školského roku 2018/2019  Bratislave.

 

Odozvy z práve prebiehajúceho behu:

“Na svete neexistuje toľko peňazí, ktoré by zaplatili skutočnú hodnotu tohto kurzu. Ďakujem Zdeněk za to, čo robíš, robíš to srdcom a skvele a nám všetkým ďakujem, že ho dotvárame do podoby v akej je :) p.s. Rozprávka o malej dušičke a Bohu, čo si dal na Youtube je neskutočná, :)”  (Soňa)

*

“Po tom víkende mám pocit zo seba, že konám viac srdcom, že som vyrovnanejšia.... Je to krásny pocit. Aj vy ste k nemu prospeli a vnútorný hlas mi hovorí, že je správne to, čo sa deje ” (Monika)

 

Zdrojové publikácie

Marianne Franke Gricksch, Virginia Satirová, Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno, Bert Hellinger, Jan Bílý, Eckhart Tolle, Caitleen Mathewsová, publikácie lektora a ďalší.

Cieľová skupina

Kurz je určený učiteľom, vychovávateľom, psychológom, lekárom, psychiatrom, liečebným pedagógom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom a vôbec všetkým, čo majú ozajstný záujem o osobný a profesný rozvoj.

Termín kurzu

20. – 22. Apríl 2018

(začiatok kurzu: od piatku 17:00 do nedele 12:30)

pi: 17:00 – 21:00 /

so: 9:00 – 19:30 ( 12:30 – 14:00 prestávka na obed )

ne: 9:00 – 12:30

Miesto kurzu

Ateliér les - Lesný klub a predškola, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava

Cena kurzu a platba

Účastnícky poplatok  je 110 Eur.( V cene kurzu je lektorné, občerstvenie, certifikát a CD Tri liečivé relaxácie - pre dospelých.)

Info o účte:

4021234234/7500
IBAN SK94 7500 0000 0040 2123 4234

Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo, aby sme mohli platbu identifikovať.

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku. Kurz sa napĺňa a počet účastníkov je obmedzený!  Prihlášky je potrebné zaslať do 1. apríla 2018.

Prihlášku zašlite na :     sekcesmt@seznam.cz 

Meno a priezvisko :

Dátum narodenia :

Profesia:

Tel.kontakt :

E-mail:

Predchádzajúca skúsenosť s metódou konštelácií, či hra na hudobnom nástroji nie je podmienkou. Ak máte záujem priniesť si svoj hudobný nástroj, je to vítané.

 

TOPlist