Bratislava 20.-22.4.2018 (proběhl)

 

KRAJINOU DUŠE NA LODI HUDBY

MGR., MGA. ZDENĚK Š I M A N O V S K Ý - WORKSHOP V BRATISLAVE !

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /www.simanovsky.cz/, známy český psychológ, pedagóg, muzikoterapeut  a konštelár v apríli opäť zavíta do Bratislavy.

Po úspešnom dvojročnom výcviku v hudobno-dramatických terapiách a konšteláciách a kurzoch v Banskej Bystrici, či v Prešove uskutoční v Bratislave víkendový kurz zameraný na nové MOŽNOSTI A METÓDY využitia systemických konštelácií a hudby v rozvoji osobnosti a v terapii.

Lektor pracoval v pražskom Krízovom centre, je členom Českej asociácie systemických konštelácií (ČASK), Českej asociácie psychoterapie (ČAP), a World Federation of Music Therapy (WFMT). V súčasnosti je externým lektorom UK a má súkromnú psychologickú prax v Prahe.

Je tiež autorom a spoluautorom siedmich úspešných kníh pre vychovávateľov, dvoch DVD a relaxačných CD. (Tu je ukážka: Relaxační hudba a slovo pro zklidnění mysli a duše -    Setkání s vnitřním dítětem: https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s )

Na víkendovom seminári sa zameriava na nové a prekvapivé možnosti systemickej muzikoterapie, ktoré môžu veľmi efektívne a hlboko ovplyvniť náš život.

Dozviete sa o základných systemických zákonitostiach, ktoré si budete môcť vyskúšať „na vlastnej koži“ a overiť si tak ich účinnosť. Vedľa minima nevyhnutnej teórie zažijete množstvo zaujímavých metód v praxi.

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na metódy rozvoja emocionálnej a spirituálnej inteligencie, intuície a hudobnosti za účasti konštelácií s hudbou, tiež na sebaskúsenosť, hlbšie porozumenie vlastnému životu a životu iných ľudí.

Kurz je interaktívny, zameraný na prax a zúčastnení získajú certifikát o jeho absolvovaní. Je vhodný pre odborníkov i laikov so záujmom o osobný rozvoj a lepšie porozumenie vlastnému životu.

Kurz bude tiež ochutnávkou pre záujemcov o účasť v skupine ďalšieho behu dvojročného výcviku v expresívnych a alternatívnych terapiách, ktorý zahájime začiatkom školského roku 2018/2019  Bratislave.

 

Zdrojové publikácie

Marianne Franke Gricksch, Virginia Satirová, Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno, Bert Hellinger, Jan Bílý, Eckhart Tolle, Caitleen Mathewsová, publikácie lektora a ďalší.

Cieľová skupina

Kurz je určený učiteľom, vychovávateľom, psychológom, lekárom, psychiatrom, liečebným pedagógom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom a vôbec všetkým, čo majú ozajstný záujem o osobný a profesný rozvoj.

Termín kurzu

20. – 22. Apríl 2018

(začiatok kurzu: od piatku 17:00 do nedele 12:30)

pi: 17:00 – 21:00 /

so: 9:00 – 19:30 ( 12:30 – 14:00 prestávka na obed )

ne: 9:00 – 12:30

Miesto kurzu

Ateliér les - Lesný klub a predškola, Pri Suchom mlyne 33, 811 04 Bratislava

 

Kurz úspěšně proběhl 

 

TOPlist