Bánská Bystrica - fota z kurzu

KÚZLO SYSTEMICKEJ  MUZIKOTERAPIE   (7. október –  9. október 2016)

Kurz bol ochutnávkou aj pre záujemcov o dvojročný výcvik v systemickej muzikoterapii který začíná 28. októbra v Bratislave. 

bol zameraný na metódy rozvoja emocionálnej a spirituálnej inteligencie, intuície a hudobnosti za účasti konštelácií s hudbou, na sebaskúsenosť, hlbšie porozumenie vlastnému životu aj životu inýchSystemické princípy v praxi, krízová intervencia, náhradná rodinná starostlivosť, seniori, konštelácia s hudbou v prírode. Kurz bol interaktívny, zameraný na prax a jeho účastníci získali certifikát získali o absolvovaní.

Zdrojové publikácie  Bert Hellinger, Joseph Moreno, Marianne Franke Gricksch, Eckhart Tolle, Jan Bílý, publikácie lektora a ďalší.

Cieľová skupina Kurz bol určený lekárom, psychológom, učiteľom, vychovávateľom, sociálnym pracovníkom a dalším záujemcom o Systemickú muzikoterapiu a o svoj osobný rozvoj.

Lektor Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /http://www.simanovsky.cz/

Kurz prebehol v dobrej a tvorivej atmofére. Viz. fota :

TOPlist