Psycholog‚terapie‚poradenství


   

 

Cíl terapie : klient se cítí být opět naplno ve své síle. 

 

Témata: vztahy v rodině, na pracovišti, opakující se problémy, poruchy

komunikace, deprese, závislost, stres, úzkost a syndrom vyhoření, nespavost, 

náhradní rodinná péče, různé potíže s nejasnou etiologií (příčinou).

    Klienta vždy plně respektuji, nehodnotíme,ale hledáme porozumění,

náhled. Profesinální diskrétnost je samozřejmostí.

 

Metody

klasické a zčásti tzv. alternativní, nové méně zaužívané, účinné 

 

    Klasický rozhovor -  mapujeme příběh, klient mluví o čem potřebuje, a o čem často 

ještě s nikým nemluvil. 

 

    Individuální konstelace -  se zástupnými předměty. Krystaly nám suplují postavy

a témata, systém (rodina, třída, škola, firma, ap.) je tak před námi jako na dlani... 

 

     Individuální dramaterapie -  někdy si klienti zkouší asertivní způsoby jednání

např. ve sporu osvojit hravou formou 

 

     Individuální (intuitivní) muzikoterapie -  relaxace, exprese, ventilace emocí

např. přes orffovy nástroje (občas si s někým i zazpíváme při kytaře).

 

     Voice Dialogue - účinná metoda při níž si vnitřní postavy uvědomují svoji identitu,

motivy a kontext svého jednání, začínají se poznávat. Hluboký pohled na skutečné

nevědomé motivy vlastního jednání. 

Metodu vytvořili Hal a Sidra Stoneovi (USA), na ně navázali manželé Artho a Weeta Wittemann ("Inteligence duše", Pragma Praha 2000).

 

Specializace 

    Mezi mými klienty jsou lidé různých profesí, včetně psychologů, lékařů a umělců různého věku, jednotlivci, dvojice, i rodiny z Prahy, z Čech, nebo z jiných zemí.

    Témata, kterými se zabýváme : vztahy, komunikace, deprese, závislosti, stres, úzkosti, syndrom vyhoření, nespavost, problémy s dětmi, náhradní rodinná péče, potíže s nejasnou etiologií (příčinou).

    Klienta plně respektuji, hledáme porozumění a náhled, přístup ke zdrojům. Profesinální diskrétnost je samozřejmostí. 

 

Některé moje poznatky

     *Když dítě (i dospělé) bere na sebe odpovědnost za štěstí své matky, otce, nebo za štěstí obou rodičů je na nedobré, slepé cestě. 

    *Vzdor není svoboda a svoboda není vzdor.

    *Stav "nevím" není projevem neschopnosti, někdy je naopak branou k zázrakům.

anebo 

    *Za hranicemi slov začíná pravá skutečnost.

 

Proč to dělám 

    Ptala se mne nedávno šestnáctiletá slečna: Proč to vlastně děláte?Zabývat se trablema druhých, to vás to tak baví ?

    Řekl jsem jí: Pomáhám lidem vytvářet náhled a porozumění a prostor ke změně, k tomu aby pocítili svoji vnitřní sílu. A když ji ten člověk najde, tak se pokaždé rozsvítí jako baterka, jako když rozkvete....A to mne na tom těší a baví, proto to dělám.

 

Nevlastní děti a náhradní rodina

    Občas pracuji s dětmi klientů, s adoptivními rodiči. Systemické principy uplatněné v praxi jim mnohdy výrazně mění život k lepšímu. 

 

Zpětné vazby  

        Klienti vnímají změny už po několika sezeních. Optimální počet je tak čtyři, pět Někteří přijdou párkrát a s někerými se znám řadu let. Zavolají mi, když potřebují. 

 

Mé kompetence :

    FF - jednooborová psychologie, tři sebezkušenostní výcviky, kurz krizové intervence, devítiměsíční kurz Voice dialogu a řada kratších kurzů.

 

Praxe :

    Lůžková psychiatrie pro děti, Nemocnice Na Františku, Psychiatrická léčebna Bohnice (2 roky), Linka bezpečí pro děti (1 rok) a linka důvěry pro dospělé krizového centra RIAPS (8 let). Individuálně pracuji s klienty od r. 1994.

 

Jazyky :

    mluvím česky a rusky, v jiných jazycích je třeba překladatele 

 

Ceny :

    1 hodina / 700,- Kč /nebo 28 e

    1,5 hod. /1.000,- Kč / nebo 40 e 

 

    dvojice (poradenství, párová terapie) 1,5 hod. / 1.500,- Kč / nebo 60 e   

    firemní konstelace a poradenství - od 1500,- Kč /nebo 60 e 

         

Pozn.: Při zvláště úspěšném výsledku terapie se nebráním jednorázové odměně.

Chápu takový dar jako výraz spokojenosti s mou prací.   

*

Stornopodmínky

        Při absenci, nebo zrušení termínu do 5 dnů před domluveným datem klient uhradí : 0

        Při absenci, či zrušení termínu tři nebo dva dny před domluveným datem : 50 % z ceny

        Při absenci, nebo zrušení termínu v den konání klient uhradí : 100% ceny sezení.

*

Adresa : 

        Vinohradská tř. 116 / 4. p., Praha 3, 130 00

*

Spojení : 

    od zast. metra -A- (Flora), nebo busu 136, 175 - pěšky 300 m

směrem do centra, ev. tram č. 11 a 13 zast. Radhoštská (od července) 

*

Kontakty :

tel.: + 420 603 750 017 

mail: zdenek@simanovsky.cz

SKYPE: muzikoterapie

       Časy a ceny jako při osobní konzultaci, viz. výše.

 

Úhrady zasílejte na č. ú. : 975 552 163 / 0800

       Pro plátce ze zahraničí :

IBAN:   CZ19 0800 0000 0009 7555 2163

GIBA:    CZ PX

image

 

       Odezvy na mou práci najdete v rubrice Zpětné vazby :  

http://www.simanovsky.cz/Zpetne-vazby-.html

*

A zde si poslechněte relaxace, které jsem pro vás vytvořil :)

 

             Setkání s vnitřním dítětem  

             https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=533s

*

        Relaxace čaker  

https://www.youtube.com/watch?v=ffyJXNkjOhQ

 

 

 

 

                               

 

Hlavní cíl terapie : klient, který se cítí být opět naplno ve své síle. 

Formulář

Jméno  *
Profese, zařazení  *
Mám problém  *
 
 
 
Zavolejte mi na tel.č.
Doba kdy zavolat
Zakázka (nepovinné)
Opište číslo
TOPlist