A k t u á l n ě

 

Sobotní KONSTELACE S HUDBOU v divadle Kampa  

 

" Jak se to chováš ? "  

 

Věta kterou jsme všichni slýchali v dětství je vlastně zajímavý dotaz, když se zbavíme

dojmu, že bychom se měli chovat tak, jak si to tazatel představuje. 

 

Když s někým mluvíme, vyměňujeme si zhruba tři čtvrtiny informací mimoverbálně 

a tedy chováním a jednáním a jenom čtvrtina informací běží ve slovech.

 

Jak se to vlastně chováme? Co druhým sdělujeme svým jednáních a chováním  

A co z toho máme a co nemáme pod kontrolou ? Jsou na tom lépe například herci ? 

 

Tohle a vaše nové zakázky budou obsahem dalšího sobotního setkání se Zdeňkem 

hudebními konstelacemi v příjemném podkroví divadla Kampa.  

 

Aktuální termín : sobota 16. února 2019 od 10:00 - 17:00 

 

          "Správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné." 

                                                                                Antoine de Saint Exupéry  

Konstelace mě i po dvanácti letech pořád fascinují tím, že jako moudrý učitel, který 

má smysl pro humor nám ukazují to, co je opravdu důležité. Přijďte a zažijete... 

 

Podrobněji zde : 

http://www.simanovsky.cz/Kampa-sobota-16-2volna-mista-plni-se.html

 

 

 

 

 

TOPlist