A k t u á l n ě

Individuální konstelace on line, 

sezení po SKYPu - telefonická konzultace,  

event. krizové intervence. 

Čas podle dohody - tel. 603 750 017

*

Uvolněte se : )

RELAXAČNÍ HUDBA A SLOVO PRO ZKLIDNĚNÍ MYSLI A DUŠE 

   Setkání s vnitřním dítětem  (z CD Tři léčivé relaxace ) 

https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

 

***

 

Dokument z akce mateřské školy pro prarodiče 

POZVÁNKA OD VNOUČAT 

https://www.youtube.com/watch?v=F45IYGyXSlI

*

Konstelační klavírní improvizace na téma

NAŠI DÁVNÍ PŘEDKOVÉ  

http://Naši dávní předkové (Our ancient ancestors) https://www.youtube.com/watch?v=TZAMX2dblDA

*

O DĚTECH 

Z knihy Chalíla Džibrána PROROK 

https://www.youtube.com/watch?v=lm2OVz_ATVk&t=38s

 

 

TOPlist